Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea colectivă Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective -
Art. 68.
- Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

(1) Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui număr de: Jurisprudență, Reviste (9)

a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați; Reviste (3)

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați; Jurisprudență, Reviste (1)

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) La stabilirea numărului efectiv de salariați concediați colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția existenței a cel puțin 5 concedieri. Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concedierea colectivă - Costel Gilca
a) Directive europene
La nivel comunitar, protecția salariaților în cazul concedierilor colective este reglementată prin Directiva 98/59/CE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective , care abrogă și înlocuiește Directiva 75/129/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective modificată prin Directiva 92/56/CEE privind modificarea Directivei 75/129/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective .
[ Mai mult... ]

Definirea concedierii colective - Denisa Pătrașcu
Art.1 al Directivei 98/59 CE definește concedierea colectivă ca fiind concedierile efectuate de un angajator dintr-unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana lucratorului, in cazul in care, conform optiunii statelor membre, numarul concedierilor este: (i) fie, pentru o perioada de 30 de zile: — de cel putin 10 in unitatile care incadreaza in mod normal mai mult de 20 si mai putin de 100 de lucratori; — de cel putin 10 % din numarul lucratorilor in unitatile care incadreaza in mod normal cel putin 100, dar nu mai mult de 300 de lucratori; — de cel putin 30 in unitatile care incadreaza in mod normal cel putin 300 de lucratori; (ii) fie, intr-o perioada de 90 de zile, de cel putin 20, indiferent de numarul lucratorilor angajati in mod normal in unitatile respective.
Legiuitorul român a ales să transpună prima variantă, cea a concedierii unui număr de salariați, raportat la numărul total într-o perioadă de 30 de zile. Per a contrario ce depășește durata de 30 de zile nu reprezintă concediere colectivă.
[ Mai mult... ]

Lucrătoarele gravide pot fi concediate ca urmare a unei concedieri colective ? - Mădălina Moceanu
Lucrătoarele gravide pot fi concediate ca urmare a unei concedieri colective.
Într-un asemenea caz, angajatorul trebuie să furnizeze lucrătoarei gravide motivele care justifică concedierea, precum și criteriile obiective reținute pentru desemnarea lucrătorilor care urmează a fi concediați.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Art 76 Dreptul la preaviz
Art 77 Dreptul la preaviz
Art 78 Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Reviste:
Legalitate și eficacitate în concedierea colectivă
Despre concedierea colectivă în procedura insolvenței
Considerente privind unele discrepanțe între viziunea asupra concedierii colective existente în legislația internă și normele europene și jurisprudența CJUE în materie
Codul muncii - Art. 68. Definiția legală a concedierii colective (comentariu)
Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecție. Anulare și reintegrare
Conținutul obligației angajatorului de a furniza sindicatului sau reprezentanților salariaților informațiile relevante în perioada în care au loc consultări în procedura concedierii colective/The content of the employer's obligation to provide the trade union or the employees' representatives with the relevant information during the consultation period in collective dismissal proceedings
Corelații între noțiunea de "unitate" în dreptul comunitar în contextul concedierii colective și cea de "angajator" prevăzută de art. 68 din Codul muncii
Decizie de concediere colectivă. Desființarea posturilor. Insuficiența indicării formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii de priorități. Anularea deciziei și reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii
Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a procedurii de informare și consultare prealabilă în cazul existenței unor organizații sindicale nereprezentative
Concedierea colectivă dispusă de angajatorul aflat în procedura insolvenței
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...