Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului -
Art. 65.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (94), Doctrină (6), Modele (1), Comentarii expert (19)

(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (1), Comentarii expert (19)

(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (10)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aprecierea dificultăților economice. Dreptul angajatorului de a organiza activitatea - Mădălina Moceanu
Căile de urmat în cazul unei situații economice dificile țin de dreptul angajatorului de a-și organiza și conduce activitatea, prevăzut de art. 40 alin. 1 lit. a) din Codul muncii.
Suportând riscul desfășurării activității, angajatorul va lua și deciziile pe care le consideră potrivite cu cerințele unei bune gestionări a activității la un moment dat, în raport de anumite împrejurări concrete. Or, în speță, față de perspectiva financiară a societății, la momentul discutării și aprobării reorganizării activității, decizia de a desființa posturile care nu își dovedeau utilitatea și eficiența nu apare ca lipsită de un fundament rezonabil, înscriindu-se într-un proces mai larg de reorganizare, incluzând și schimbarea directorului general.
[ Mai mult... ]

Cauza reală și serioasă în cazul concedierii pentru motive ce nu țin de persoana salariatului - Mădălina Moceanu
Cerința impusă de art. 65 alin. 2 din Codul muncii, respectiv ca desființarea locului de muncă să aibă o cauză reală și serioasă, nu este îndeplinită în situația în care, anterior concedierii salariatului, societatea a angajat pe același post o altă persoană.
În atare condiții, desființarea postului nu are o cauză reală și serioasă, ci, dimpotrivă, a fost doar un pretext pentru îndepărtarea salariatului și, în consecință, este nelegală.
[ Mai mult... ]

Ce consecințe produce confuzia între încet. de drept a CIM cu cea a conced. pentru motive ce nu țin de persoana salariatului? - Mădălina Moceanu
(...) Prima instanță a stabilit că decizia de concediere a salariatei este nulă absolut, deoarece angajatorul a aplicat greșit dispoziții legale care nu corespund cu situația de fapt și cea de drept deoarece cauza reală a măsurii dispuse este o alta decât cea a îndeplinirii condițiilor de pensionare de către salariată.
Însăși recurenta-intimată a susținut ca apărare la instanța de fond și apoi ca motiv de critică în recurs, că postul ocupat de contestatoare a fost desființat, alături de alte 5 posturi, prin hotărârea nr.4/23.02.2009 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
[ Mai mult... ]

Conced. pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Lipsa motivelor necesare ptr. realizarea reorganizării. Cauza reală și serioasa - Mădălina Moceanu
Legea nu prevede obligația angajatorului de a detalia în ce constă reorganizarea, care au fost în concret motivele care au stat la baza acesteia și care ar fi urmările reorganizării.
În cadrul controlului legalității deciziei, instanța este chemată să verifice doar dacă angajatorul a inserat motivul concedierii și acesta este desființarea postului ca urmare a reorganizării activității instituției.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Dar, deși este adevărat că angajatorul are, potrivit art. 40 alin. (1) lit. a) Codul muncii, prerogativa organizării propriei activități, ceea ce poate însemna inclusiv desființarea unor locuri de muncă și efectuarea unor concedieri în consecință pentru amări eficiența activității, inclusiv prin redistribuirea atribuțiilor și reducerea cheltuielilor cu salarizarea, totuși, aceste măsuri nu pot fi luate în mod discreționar, legiuitorul instituind măsuri de protecție ale angajaților prin impunerea unor condiții cum sunt cele cuprinse în art. 65 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Partea a solicitat daune morale întemeiate pe două cauze diferite: daune derivate din nelegalitatea concedierii, precum și daune derivate din condițiile necorespunzătoare în care partea și-a desfășurat activitatea și care au determinat accidentul de muncă și din declararea cu întârziere a accidentului de muncă de către angajator. 
    Încetarea nelegală a raporturilor de muncă, în contextul unor neînțelegeri între angajat și angajator cu privire la accidentul de muncă și după aproximativ nouă luni în care angajatul s-a aflat în concediu medical ca urmare a accidentului suferit, conturează o situație ce implică o stare emoțională tensionată, aptă să producă prejudicii morale, chiar dacă suferințele nu sunt atât de intense încât să determine apariția unei boli psihice. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Concedierea este definită de art. 58 alin. (1) Codul muncii ca fiind „încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului”. 
    Codul muncii reglementează expres și limitativ situațiile în care concedierea salariaților poate fi dispusă și stabilește cu caracter imperativ toate condițiile pe care angajatorul trebuie să le îndeplinească în fiecare caz de concediere. De asemenea, legea prevede anumite situații în care concedierea salariaților este interzisă și consacră expres dreptul salariaților la protecție împotriva concedierilor nelegale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concedierea din motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală (art. 65 Codul muncii) sau colectivă (art. 68-74 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 74 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 75 Dreptul la preaviz
Reviste:
Acțiune în anulare decizie concediere și plata despăgubirilor corespunzătoare. Existența unei cauze reale și serioase a desființării locului de muncă în caz de concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Admitere recurs
Decizie de concediere. Desființare formală, iar nu reală a postului. Anularea deciziei și reîncadrarea angajatului
Decizie de concediere. Lipsa din conținutul acesteia a motivelor de fapt și de drept care au determinat concedierea. Anulare
Termenul de preaviz. Regimul juridic
încetarea de drept a contractului individual de muncă ca urmare a retragerii de către autoritatea permanentă a avizului, autorizației sau atestării necesare exercitării profesiei
Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Desfacerea contractului de muncă. Concediere colectivă. Repunere în drepturi. Despăgubiri
20. Concediere din motive care nu țin de persoana salariatului. Condiții pentru acordarea stimulentului de inserție
Practică judiciară comentată. Hotărâre legală și temeinică schimbată în apel
Studiu de caz: Dovedirea îndeplinirii condițiilor legale în cazul concedierii pe motive care nu țin de salariat
Studiu de caz: Nelegalitatea concedierii în perioada concediului de odihnă al salariatului
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Decizie de concediere individuală cu preaviz
Contestație împotriva deciziei de concediere (dreptul muncii)
;
se încarcă...