Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului -
Art. 63.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Comentarii expert (4)

(1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (13)

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Comentarii expert (9)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Angajatorul – obligație privind cercetarea prealabilă. Sinteză de practică judiciară în domeniu - Horatiu Sasu
Cu privire la obligativitatea cercetării în cazul desfacerii disciplinare a contractului de muncă, în practica judiciară au fost reținute următoarele soluții, pe care le dezvoltăm pe larg în comentariile aferente acestui alineatși pe care le putem sintetiza astfel:
a) efectuarea cercetării este o condiție imperativă a legii, întrucât ea reprezintă singura concretizare a garanției de respectare a dreptului la apărare pe toată durata desfășurării acțiunii disciplinare de către cei investiți cu dreptul de a aplica sancțiunea (Judecătoria sectorului 2 București, sent. civ. nr. 1450/1996;
[ Mai mult... ]

Ce anume declanșează evaluarea? - Horatiu Sasu
Pentru ca organul competent să poată declanșa această procedură prealabilă unei eventuale concedieri, este necesară existența unei sesizări scrise sau verbal, sau să se sesizeze din oficiu. În lipsa unei reglementări, s-a admis ca sesizarea se poate formula în orice formă, și de oricine, de regulă de șeful ierarhic al salariatului, ori de organele de control ale unității sau din afara acesteia (Institutul Central de Cercetări Economice, Raporturi de muncă, Supliment al Revistei economice, 1989, pag. 233). Sesizarea se poate face și de către colectivul de muncă.
Este posibil – si chiar se întâmplă în mod frecvent - ca însuși conducătorul unității să constate necorespunderea profesională, fie în cadrul exercitării obligațiilor sale de control ierarhic operativ curent, fie în alte împrejurări. În aceste situații, conducătorul unității va dispune efectuarea cercetărilor, de regulă de către șeful ierarhic al învinuitului, sau după caz de către șeful unui compartiment, serviciu, etc., ori - în funcție de împrejurări - de către o comisie constituită ad-hoc.
[ Mai mult... ]

Cercetarea disciplinara - Denisa Pătrașcu
În vederea garantării protecției salariaților împotriva concedierilor ilegale, legiuitorul stabilește obligația efectuării cercetării disciplinare prealabile în cazul săvârșirii unei abateri disciplinare grave sau a unor abateri repetate de la disciplina muncii, anterior emiterii deciziei de concediere.
În cazul în care motivul concedierii este necorespunderea profesională, este necesară evaluarea prealabilă a salariatului, anterior emiterii deciziei de concediere, în baza procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă sau a regulamentului intern.
[ Mai mult... ]

Cercetarea disciplinară - Denisa Pătrașcu
În vederea garantării protecției salariaților împotriva concedierilor ilegale, legiuitorul stabilește obligația efectuării cercetării disciplinare prealabile în cazul săvârșirii unei abateri disciplinare grave sau a unor abateri repetate de la disciplina muncii, anterior emiterii deciziei de concediere.
În cazul în care motivul concedierii este necorespunderea profesională, este necesară evaluarea prealabilă a salariatului, anterior emiterii deciziei de concediere, în baza procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă sau a regulamentului intern.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea alin. (2) a textului de lege examinat vizează 2 aspecte: 
    a) reglementarea procedurii pe baza criteriilor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, cu excluderea din aria de cuprindere a acestora a contractului colectiv de muncă la nivel național, întrucât potrivit Legii nr. 62/2011 contractele colective nu se mai încheie la acest nivel. 
    b) caracterul prioritar al reglementării procedurii evaluării prin contractul colectiv față de cea realizată prin regulamentul intern. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Și potrivit dispozițiilor art. 63 Codul muncii concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau aunor abateri repetate de la regulile de disciplină amuncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator acercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul Cod. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Prin contractul individual de muncă încheiat, reclamantul R.C. a fost angajat de apelanta-pârâtă în funcția de șofer autoturisme și camionete pe durată determinată, respectiv de 3 luni, pentru perioada cuprinsă între data de 4 aprilie 2015 și 4 iulie 2015, în schimbul unui salariu brut lunar în cuantum de 975 lei. În cuprinsul contractului s-a prevăzut și o perioadă de probă de 90 zile calendaristice. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Și potrivit dispozițiilor art. 63 Codul muncii concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau aunor abateri repetate de la regulile de disciplină amuncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator acercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul Cod. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Și potrivit dispozițiilor art. 63 Codul muncii concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau aunor abateri repetate de la regulile de disciplină amuncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator acercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul Cod. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 70 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 71 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 72 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 73 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
13. Reintegrarea salariatului în alt post decât cel avut anterior concedierii. Concediere pentru absențe nemotivate. Nelegalitatea cercetării disciplinare
Notificarea scrisă de încetare a contractului individual de muncă în perioada de probă. Legalitate. Starea de boală a salariatului/Written notice of termination of the individual employment agreement during the trial period. Lawfulness. Employee's illness
Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Desfacerea contractului de muncă. Concediere colectivă. Repunere în drepturi. Despăgubiri
Codul muncii - Art. 242. Dispoziții minimale (comentariu)
12. Concediere pentru necorespundere profesională. Obligativitatea procedurii de evaluare profesională prealabilă. Distincții între necorespunderea profesională și abaterea disciplinară
Despre limitele dimensiunii juridice a evaluării profesionale a salariaților
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...