Art 6 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii fundamentale -
Art. 6.
- Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale. Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2)

(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele și condițiile de remunerare. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Condițiile de muncă - Costel Gilca
a) Principii ale dreptului muncii
Acest articol fixează, alături de libertatea muncii, egalitatea de tratament și nediscriminare, alte principii fundamentale care caracterizează relațiile de muncă, chiar dacă, în acest articol, acestea sunt prezentate într o formulă, în opinia noastră, puțin amalgamă și anume:
[ Mai mult... ]

Drepturi fundamentale - Denisa Pătrașcu
Demnitatea umană, inclusiv cea privind relațiile de muncă, face parte din elementele de baza ale construcției drepturilor fundamentale ale omului, fiind garantată de Constituție. Potrivit art.1 alin.(3) din Constituție România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate.
Repetarea acestui drept în Codul muncii se justifică ca urmare a raportului de subordonare pe care-l implică un contract individual de muncă, exercitarea prerogativelor de conducere nu trebuie să se facă în detrimentul respectului demnității și conștiinței umane.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Pentru calificarea juridică a actului juridic, trebuie stabilită voința legiuitorului exprimată în cuprinsul textului legal (ratio legis) corelativ cu identificarea în speță a voinței reale a părților, potrivit regulii de interpretare conform căreia clauzele se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor (art. 1266 NCC). 
    În cauză, nu s-a dovedit săvârșirea de către angajator a unei fapte ilicite care să contureze hărțuirea morală a salariatei și producerea unui prejudiciu moral, sub forma unor atingeri aduse demnității și onoarei, prestigiului profesional, libertății de conștiință. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    De principiu, art. 6 alin. (2) Codul muncii recunoaște tuturor salariaților care prestează omuncă dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale, iar dreptul la protecție în caz de concediere este unul dintre drepturile la care salariatul nu poate renunța, orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la acest drept sau limitarea lui fiind lovită de nulitate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    De principiu, art. 6 alin. (2) Codul muncii recunoaște tuturor salariaților care prestează omuncă dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale, iar dreptul la protecție în caz de concediere este unul dintre drepturile la care salariatul nu poate renunța, orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la acest drept sau limitarea lui fiind lovită de nulitate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Studiu de caz: Momentul până la care se acordă despăgubiri pentru concedierea nelegală în situația în care salariatul nu solicită reintegrarea
Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei
Abaterea disciplinară
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene privind protecța salariaților în cazul transferului de întreprindere
STUDIU DE CAZ: Acordarea daunelor morale salariatului căruia i s-a impus să-și dea demisia forțat
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...