Art 59 Concedierea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea -
Art. 59.
- Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (4)

Este interzisă concedierea salariaților:

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală; Jurisprudență, Reviste (3)

b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cauzele de interzicere a concedierii - Denisa Pătrașcu
În art. 5 din Codul Muncii este reglementat principiul non- discriminării pe care se bazează și limitarea concedierii pentru motive ce încalcă egalitatea de tratament. Protecția salariaților contra faptelor de discriminare este reglementată și de Convenția OIM nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul forței de muncă și exercitării profesiei. De asemenea, respectarea dreptului constituțional la grevă trebuie să fie întărit de garanția că pe această perioadă sau în legătură cu acest motiv nu poate fi promovată concedierea. [ Mai mult... ]

Interzicerea concedierii pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale (I). Greva legală - Horatiu Sasu
Potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011 a dialogului social privind soluționarea conflictelor de muncă, participarea la grevă sau la organizarea ei, cu respectarea condițiilor legale, nu reprezintă o încălcare a obligațiilor de serviciu. În consecință, în principiu, nu poate fi antrenată răspunderea juridică a salariaților datorită grevei (legale).
Considerațiile de mai sus își au originea în două realități. Pe de o parte, dreptul la grevă este recunoscut expres de Codul muncii în art. 233 pentru apărarea intereselor profesionale, economice si sociale. Pe de altă parte, exercitarea drepturilor sindicale constituie o garanție a principiului asigurării climatului de stabilitate și pace socială prin consultări și dialog permanent între partenerii sociali, consacrat de art. 211.
[ Mai mult... ]

Interzicerea concedierii pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale (II). Greva ilegală - Horatiu Sasu
Din interpretarea textului pe care îl adnotăm rezultă că în cazurile în care greva este declarată ilegală, organizarea sau participarea la grevă, în continuare, constituie încălcări ale obligațiilor de serviciu și atrag răspunderea juridică. Ca urmare, celor care organizează declanșarea - sau, după caz, continuarea grevei ilegale - li se poate desface contractul de muncă în baza art. 61 alin. (1) lit. a) din Codul muncii (disciplinar). Soluția se impune deoarece, neexistând o încălcare a unei obligații de serviciu, nu poate exista nici răspun­dere. [ Mai mult... ]

Interzicerea discriminării la concediere - Costel Gilca
Expresie a egalității de tratament și a nediscriminării în raporturile de muncă, precum și a dreptului la liberă asociere și la negociere acest articol interzice discriminarea salariaților la momentul concedierii pentru motive care țin de caracteristici personale, sociale și familiale, precum și de apartenența la sindicat și exercitarea drepturilor de natură sindicală.
„Codul muncii comentat si adnotat”, pag. 230, editia 2013, autor Costel Gilca, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Art 69 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Reviste:
Termenul de preaviz. Regimul juridic
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Când poate fi atacată concedierea
Consecințe ale anulării concedierii în dreptul comparat. O propunere de lege ferenda
Este imunitatea juridică a liderilor sindicali un privilegiu sau o necesitate în cadrul raporturilor de muncă? Examen critic al Deciziei Curții Constituționale nr. 814/2015*
Soluții de lege ferenda în cazul anulării de către instanța de judecată a deciziei de concediere a salariatului
17. Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați. Discriminare la selecția salariaților la concediere. Răspunderea patrimonială a angajatorului
Încetarea de drept a contractului de muncă, sau a raportului de serviciu, de la data împlinirii condițiilor de pensionare. Situația femeilor salariat. Continuarea raporturilor de muncă
Concediere. Modul de calcul al termenului de preaviz/Dismissal. The way of calculating the notice term
;
se încarcă...