Art 58 Concedierea | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Concedierea -
Art. 58.
- Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concediere temporară? - Horatiu Sasu
Practica judecătorească a adus în timp și o altă precizare importantă pe care o apreciem ca întemeiată inclusiv sub imperiul actualului Cod al muncii: concedierea salariatului nu se poate dispune pe o durată determinată (Tribunalul municipiului București, dec. nr. 961/R/2000, nepublicată, rezumată în Ion Traian Ștefănescu, Tratat de Dreptul muncii, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2003, pag. 568). Până la reluarea ori extinderea activității unității, părțile ar putea să suspende, de comun acord – arată la rândul ei doctrina - contractul individual de muncă sau să se antreneze consecințele șomajului ”tehnic”, în condițiile art. 53 C. muncii, dar concedierea temporară (de către angajator) este inadmisibilă. [ Mai mult... ]

Concedierea - Denisa Pătrașcu
Concedierea poate fi dispusă de angajator pentru motive ce țin de persoana salariatului, în limitele prevăzute de art.61-64 din Codul Muncii și pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, în condițiile stabilite de art.65-67 din Codul Muncii.
Sunt motive de concediere ce țin de persoana salariatului următoarele: a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară; b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală; c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
[ Mai mult... ]

Concedierea - privire generală - Horatiu Sasu
Încetarea contractului individual de muncă în urma manifestării unilaterale de voință a angajatorului nu constituie o încălcare a dreptului la muncă și a principiului libertății muncii. Salariatul nu beneficiază de o libertate sau de o protecție absolută, astfel încât dreptul angajatorului de a-l concedia nu poate fi înlăturat (Alexandru Țiclea, Dreptul muncii, curs universitar, 2004, pag. 295).
Pentru a-l proteja însă pe salariat de eventualele abuzuri patronale, ca garanție a respectării drepturilor salariatului, Codul muncii reglementează expres și limitativ situațiile în care angajatorul poate dispune concedierea, fixând imperativ toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească într-o astfel de situație (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 4/2003, pag. 215).
[ Mai mult... ]

Definiția concedierii - Costel Gilca
Principiul constituțional al dreptului la muncă este nuanțat prin acest articol, care permite angajatorului să dispună în mod unilateral încetarea contractului individual de muncă, pentru motive extrem de bine și limitativ prevăzute de lege, și care pot ține fie de persoana salariatului fie de motiva care nu au legătură cu persoana salariatului.
Primul alineat al acestui articol cuprinde definiția concedierii și anume încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. Concedierea este definită de art. 58 alin. (1) Codul muncii ca fiind „încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului”. 
    Codul muncii reglementează expres și limitativ situațiile în care concedierea salariaților poate fi dispusă și stabilește cu caracter imperativ toate condițiile pe care angajatorul trebuie să le îndeplinească în fiecare caz de concediere. De asemenea, legea prevede anumite situații în care concedierea salariaților este interzisă și consacră expres dreptul salariaților la protecție împotriva concedierilor nelegale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 68 Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colective
Reviste:
Aviz, autorizație sau atestare pentru exercitarea profesiei. încetarea contractului individual de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit g) din Codul muncii
Încetarea contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Inaplicabilitatea prevederilor privind concedierea
Decizie de concediere colectivă. Desființarea posturilor. Insuficiența indicării formale a motivelor concedierii în decizie, fără aplicarea citeriilor de stabilire a ordinii de priorități. Anularea deciziei și reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii
Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a procedurii de informare și consultare prealabilă în cazul existenței unor organizații sindicale nereprezentative
15. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Pensie de invaliditate gradul III. Relevanța datei comunicării deciziei de pensie
Studiu de caz: Obligativitatea emiterii notificării de către angajator privind încetarea raporturilor de muncă
Încetarea contractului de muncă: Când nu poți fi concediat
Comunicare convocator cercetare disciplinară prin curierat rapid. Administrare probe în rejudecarea. Obligativitatea deciziei instanței de control judiciar. Nulitatea sentinței pronunțate în rejudecare. Consecințe în ce privește suportarea cheltuielilor de judecată
Notificarea scrisă de încetare a contractului individual de muncă în perioada de probă. Legalitate. Starea de boală a salariatului/Written notice of termination of the individual employment agreement during the trial period. Lawfulness. Employee's illness
Prietenii contabilității - Bazele Contabilitatii nr. 30/2019
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...