Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea contractului individual de muncă - Încetarea de drept a contractului individual de muncă -
Art. 57.
- Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (3), Comentarii expert (3)

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

C O M U N I C A T Î.C.C.J. - interpertarea art. 57 din Codul Muncii - Marian Orzață
Prin Decizia nr. 19 din 20 mai 2019, în dosarul nr.131/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în dosarul nr. 16121/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate.
[ Mai mult... ]

Consecințele clauzelor ilegale din CIM - Horatiu Sasu
Dacă în cuprinsul unui contract individual de muncă o clauză este contrară legii (spre exemplu se acordă un număr de zile de concediu sub minimul legal), iar celelalte condiții de valabilitate ar fi îndeplinite, contractul va produce efecte, doar clauza respectivă trebuind să fie considerată de drept înlocuită prin clauza care respectă dispoziția legală corespunzătoare. Mai exact, în situația în care o clauză este afectată de nulitate – prevede art. 57 alin. (4) din Cod – întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați care contravin unor norme legale imperative (de pildă, referitor la salariul minim brut pe țară) sau contractelor colective de muncă (de exemplu, în CIM se prevede o durată a concediului de odihnă sub minimul stabilit la nivel de grup de unități) aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau contractuale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
Este important de reținut că într-o atare situație, când este vorba de o asemenea clauză, nu intervine nulitatea contractului, ci clauza nulă este înlocuită de drept cu cea adecvată prevederilor legale.
[ Mai mult... ]

Efectele constatării nulității contractului, în cazul în care s-ar constata aceasta nulitate, se produc numai pentru viitor - Mădălina Moceanu
Intrarea în vigoare a unei noi legi nu duce la nulitatea prevederilor contractuale ale unor acte încheiate în mod valabil sub imperiul legii vechi, cu atât mai mut cu cât, așa cum se știe, legea civilă nu retroactivează, ci ea dispune numai pentru viitor.
Potrivit disp.art.57 alin.2 din Codul Muncii „ efectele constatării nulității contractului, în cazul în care s-ar constata aceasta nulitate, se produc numai pentru viitor, neputând fi anulate prestațiile executate de părți referitoare la plata salariului, prestarea muncii, celelalte drepturi și obligații, pe durata existenței acestui contract.”
[ Mai mult... ]

Nulitatea CIM - Denisa Pătrașcu
Contractul individual de muncă încetează de drept la data constatării judecătorești a nulității absolute a acestuia. În cazul nulității relative, aceasta poate fi acoperită.
Sunt cazuri de nulitate absolută încheierea contractelor de muncă de către persoane fără discernământ sau de către minori sub 15 ani, încadrarea pe un post care nu există în organigramă sau fără respectarea procedurii obligatorii stabilite prin statutele de personal sau legi speciale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Dacă litigiile privind executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă presupun un contract individual de muncă în ființă, litigiile privind încheierea și încetarea acestora pot să vizeze, în primul caz, și în mod necesar vizează în al doilea caz, contracte ce nu sunt în ființă, incluzând situația în care contractul individual de muncă nu amai fost încheiat, iar litigiul s-a născut în legătură cu procesul de încheiere aacestuia [de exemplu, în legătură cu nerespectarea unor obligații rezultate din procedura de informare prevăzută de art. 17 Codul muncii, în special alin. (7) al acestui articol, sau în legătură cu procedura de verificare prealabilă aaptitudinilor profesionale ori de concurs prevăzute de art. 29-30 Codul muncii]. De asemenea, aceste litigii pot viza nulitatea contractului individual de muncă întrucât această sancțiune intervine pentru nerespectarea unor condiții legale impuse pentru valabila sa încheiere (art. 57 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Reglementare. Potrivit art. 1246 C. civ.., orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se prevede oaltă sancțiune. 
    Nulitatea este sancțiunea care lipsește actul juridic de efecte în cazul nerespectării normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă91. În cazul în care la încheierea contractului individual de muncă nu a fost respectată una dintre condițiile prevăzute de lege pentru valabilitatea sa, contractul va fi lovit de nulitate. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Dacă litigiile privind executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă presupun un contract individual de muncă în ființă, litigiile privind încheierea și încetarea acestora pot să vizeze, în primul caz, și în mod necesar vizează în al doilea caz, contracte ce nu sunt în ființă, incluzând situația în care contractul individual de muncă nu amai fost încheiat, iar litigiul s-a născut în legătură cu procesul de încheiere aacestuia [de exemplu, în legătură cu nerespectarea unor obligații rezultate din procedura de informare prevăzută de Codul muncii, în special alin. (7) al acestui articol, sau în legătură cu procedura de verificare prealabilă aaptitudinilor profesionale ori de concurs prevăzute de -30 Codul muncii]. De asemenea, aceste litigii pot viza nulitatea contractului individual de muncă întrucât această sancțiune intervine pentru nerespectarea unor condiții legale impuse pentru valabila sa încheiere (art. 57 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 57 alin. (1) Codul muncii, nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă acontractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia, iar alin. (3) al aceluiași articol dispune în sensul că nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară acondițiilor impuse de lege. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 57 alin. (1) Codul muncii, nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă acontractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia, iar alin. (3) al aceluiași articol dispune în sensul că nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară acondițiilor impuse de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 65 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 66 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Art 67 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Reviste:
Aspecte practice privind modificarea contractului individual de muncă în cazul personalul bugetar
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Principiul consensualismului și reglementarea contractului de muncă în dreptul român
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Clauză de mobilitate. Relocare. Plata cheltuielilor de judecată
Este răspunderea patrimonială din raporturile de muncă o răspundere contractuală tipică?
Este răspunderea patrimonială din raporturile de muncă o răspundere contractuală tipică?
Diurnă - transport internațional. Lipsa unei clauze contractuale. Domeniu de aplicare H.G. nr. 518/1995
Calificarea clauzei prin care părțile au determinat valoarea cheltuielilor pentru pregătirea profesională a salariatului
Invocarea prescripție dreptului material la acțiune în lumina dispozițiilor art. 268 din Codul muncii- Ipoteza acțiunilor de anulare în parte a contractelor individuale de muncă
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Dreptul muncii, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 37/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la admisibilitatea acțiunii în constatare a raportului de muncă și a efectelor acestuia pentru recunoașterea jurisdicțională a tuturor drepturilor legale derivând din desfășurarea raporturilor de muncă (raporturi încetate anterior sesizării instanței), pentru persoana fizică care a prestat muncă pentru și sub autoritatea celeilalte părți, în ipoteza neîndeplinirii de către părți a obligației de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
Decizia nr. 19/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
;
se încarcă...