Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncăTITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă - SECȚIUNEA a 2-a Concedierea -
Art 58 Concedierea

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL V Încetarea contractului individual de muncă - SECȚIUNEA 1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă -
Art. 57.
- Jurisprudență (2), Practică judiciară (12), Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (6), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

(7) Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească. Jurisprudență (2), Practică judiciară (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...