Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Suspendarea contractului individual de muncă -
Art. 54.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale. Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contractul individual de muncă suspendat prin acordul părților - Costel Gilca
Acest articol din codul muncii reglementează posibilitatea suspendării contractului individual de muncă, în situația în care salariatul are nevoie de timp pentru concedii de studii sau pentru rezolvarea unor interese personale ale sale.
Pentru acest tip de suspendare este necesar acordul de voință al ambelor părți.
[ Mai mult... ]

Coordonate generale - Horatiu Sasu
Cele două părți – salariatul și angajatorul -, prin acordul lor de voință, pot modifica anumite obligații care s-au născut ca urmare a încheierii contractului de muncă. Ca urmare, nimic nu se opune ca ele să convină, pentru o anumită perioadă de timp, ca salariatul să nu mai presteze munca, deci pentru această perioadă, contractul să fie suspendat. Această înțelegere poate avea loc în cursul executării contractului (este cazul concediilor fără plată) sau chiar în momentul încheierii contractului, când salariatul își poate da acordul de principiu asupra unor eventuale modificări ulterioare ale contractului de muncă - de exemplu, cazul trimiterii salariatului să urmeze o școală sau un curs de perfecționare (Sanda Ghimpu, Alex. Țiclea, Dreptul muncii, Casa de Editură și Presă “Șansa” SRL, București, 1997, pag. 216).
În tăcerea legii, care doar conferă posibilitatea suspendării prin acordul părților - în art. 54 din Codul muncii – doctrina (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 190-191) a apreciat că sunt cauze de suspendare prin acordul părților următoarele:
[ Mai mult... ]

Părțile implicate în acord - Horatiu Sasu
Fiind considerate cazuri de suspendare a contractului individual de muncă prin acordul părților, chiar dacă prin contractul colectiv de muncă se prevede durata anuală a concediului fără plată, iar această limită nu este încălcată, în momentul formulării cererii de către salariat angajatorul nu este obligat să îi acorde acestuia concediu. În caz contrar, concediul fără plată ar fi un caz de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Dreptul muncii, Editura All Beck, 2005, pag. 103). În copnsecință, concediul fără plată „se negociază” între angajator și salariat, fără a mai fi implicat sindicatul sau reprezentanții salariaților. Mai mult, conform art. 40 din Codul muncii, angajatorul are dreptul de a-și organiza activitatea, drept în care nu poate interveni nici sindicatul și nici reprezentanții salariaților.
Desigur, dacă salariatul consideră că gestul angajatorului este abuziv, are deschisă calea conflictului de muncă, unde poate dovedi abuzul și unde angajatorul va dovedi elementele care au stat la baza deciziei, în aplicarea art. 272 din Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Perioada suspendării - consecințe - Horatiu Sasu
Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Și în acest caz, pe durata suspendării contractului de muncă pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contractul individual de muncă sau regulamentul intern nu se prevede altfel. Perioada suspendării nu constituie stagiu de cotizare și nici nu este asimilată acestuia (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 5/2003, pag. 247). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Suspendarea contractului individual de muncă. Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept (art. 50 Codul muncii), prin acordul părților (art. 54 Codul muncii), sau din inițiativa uneia dintre părți (angajator – art. 52 Codul muncii ori salariat – art. 51 Codul muncii). Pe durata suspendării se suspendă prestarea muncii de către salariat și plata drepturilor de natură salarială de către angajator, dar pot subzista alte drepturi sau obligații ale părților, dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Cazuri de suspendare prin acordul părților. Suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părților intervine în cazul în care părțile convin acordarea unui concediu fără plată pentru studii sau pentru interese personale. 
    Salariații pot beneficia de concediu fără plată, în condițiile art. 153 Codul muncii, pentru rezolvarea unor situații personale. În consecință, rezolvarea unor situații personale include și studiile (susținerea examenelor de bacalaureat, de admitere în instituțiile de învățământ superior, a examenelor de an universitar, de diplomă, de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat, susținerea tezei de doctorat). Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Suspendarea contractului individual de muncă. Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept (art. 50 Codul muncii), prin acordul părților (art. 54 Codul muncii), sau din inițiativa uneia dintre părți (angajator – art. 52 Codul muncii ori salariat – art. 51 Codul muncii). Pe durata suspendării se suspendă prestarea muncii de către salariat și plata drepturilor de natură salarială de către angajator, dar pot subzista alte drepturi sau obligații ale părților, dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Art 61 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 62 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 63 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Art 64 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Reviste:
Constatare vechime neîntreruptă în muncă
Codul muncii - Art. 16. Forma scrisă a contractului. Vechimea în muncă (comentariu)
Concediul fără plată: Durata legală și când nu se acordă
Drepturi salariale. Angajator aflat în insolvență
Suspendarea exercițiului funcției de executor judecătoresc
Păstrați-vă salariații, veți avea din nou nevoie de ei! 10 soluții legale
Considerații privind perioada de probă inserată în contractul individual de muncă
Reflecții privind suspendarea contractului individual de muncă și necesitatea regândirii reglementării acesteia cuprinsă în Codul muncii
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Decizie de suspendare a contractului individual de muncă – acordul părților
;
se încarcă...