Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL IV Suspendarea contractului individual de muncă -
Art. 50.
- Practică judiciară (34), Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (1)

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: Practică judiciară (1), Comentarii expert (1)

a) concediu de maternitate; Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Comentarii expert (3)

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; Jurisprudență (3), Practică judiciară (19), Reviste (13), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

c) carantină; Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; Practică judiciară (4), Comentarii expert (2)

e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; Practică judiciară (7), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

f) forță majoră; Comentarii expert (5)

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; Practică judiciară (1), Reviste (3), Comentarii expert (1)

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Practică judiciară (1), Comentarii expert (7)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...