Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Suspendarea contractului individual de muncă -
Art. 50.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Comentarii expert (2)

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) concediu de maternitate; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (3)

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

c) carantină; Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

f) forță majoră; Reviste (2), Comentarii expert (5)

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală; Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Jurisprudență, Comentarii expert (7)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Are salariatul dreptul să renunțe la anumite perioade de suspendare de drept? - Horatiu Sasu
Pentru perioadele de suspendare a contractului datorită bolii, unui accident de muncă, în timpul concediilor de maternitate datorită sarcinii și lăuziei, precum și în cazul carantinei se pune problema dacă salariatul poate renunța în perioadele de concediu enumerate la beneficiul acestor concedii, prestând munca. S-a răspuns că, ținând seama că suspendarea contractului operează de drept în cazurile menționate, iar concediile respective sunt acordate nu numai în interesul salariatului, ci și în considerarea unor interese generale, în mod legal renunțarea la aceste concedii nu este posibilă. Evident, dacă contrar celor arătate, s-a prestat munca, aceasta trebuie remunerată, chiar dacă la această situație s-a ajuns prin încălcarea unor principii ale legii (Sanda Ghimpu, Ion Traian Ștefănescu, Șerban Beligrădeanu, Gheorghe Mohanu, Dreptul muncii. Tratat, vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, pag. 283).
Aceste considerații ale doctrinei se mențin și sub imperiul actualului Cod al muncii.
[ Mai mult... ]

Arestarea preventivă (I). Coordonatele conform procedurii penale - Horatiu Sasu
Arestarea preventivă este o măsură de prevenție care constă în lipsirea de libertate a unei persoane, cu caracter provi­zoriu și în condițiile determinate de lege, înainte de soluționarea definitivă a cauzei penale pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal ori a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei (V. Păvăleanu, Drept procesual penal, Partea generală, Editura Lumina Lex, București 2001, pag. 404).
Codul de procedură penală reglementează atât arestarea preventivă a învinuitului cât și cea a inculpatului.
[ Mai mult... ]

Carantina – procedură legală - Horatiu Sasu
Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică. Dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale (art. 37 din Normele de aplicare a OUG 158/2005).
Indemnizația pentru carantină se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
[ Mai mult... ]

Ce efect are și dacă poate fi anulată o decizie de suspendare a CIM pe perioada incapacității temporare de muncă? - Mădălina Moceanu
Decizia de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, emisă de către angajator, are doar un rol constatator, deoarece suspendarea contractului individual de muncă pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă se produce „ope legis”.
Această decizie având doar un rol constatator ea nu produce efecte juridice. În această situație, în speță, lipsește interesul pentru a anula decizia de suspendare.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Urmare a modificării acestui articol din Cod a fost abrogată dispoziția legală cuprinsă în fostul art. 50 lit. d) privind suspendarea de drept a contractului de muncă în ipoteza efectuării serviciului (stagiului) militar obligatoriu, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a fost instituit un nou caz de suspendare de drept în situația retragerii avizelor, autorizațiilor și atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Suspendarea contractului individual de muncă. Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept (art. 50 Codul muncii), prin acordul părților (art. 54 Codul muncii), sau din inițiativa uneia dintre părți (angajator – art. 52 Codul muncii ori salariat – art. 51 Codul muncii). Pe durata suspendării se suspendă prestarea muncii de către salariat și plata drepturilor de natură salarială de către angajator, dar pot subzista alte drepturi sau obligații ale părților, dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Concediul de maternitate. Femeile salariate, fiind asigurate prin efectul legii în sistemul de asigurări pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, au dreptul, în condițiile O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate118, cu modificările și completările ulterioare, la concediu pentru sarcină și lăuzie (concediu de maternitate) pentru o perioadă de maxim 126 de zile calendaristice. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Abrogat

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații: (...)

d) efectuarea serviciului militar obligatoriu;

[ Mai mult... ]


Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Suspendarea contractului individual de muncă. Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept (art. 50 Codul muncii), prin acordul părților (art. 54 Codul muncii), sau din inițiativa uneia dintre părți (angajator – art. 52 Codul muncii ori salariat – art. 51 Codul muncii). Pe durata suspendării se suspendă prestarea muncii de către salariat și plata drepturilor de natură salarială de către angajator, dar pot subzista alte drepturi sau obligații ale părților, dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Art 59 Concedierea
Art 60 Concedierea
Reviste:
Condițiile suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Admitere apel
Decizie de concediere colectivă. Persoană aflată în incapacitate temporară cauzată de boală, de a se prezenta la procesul de selecție. Anulare și reintegrare
Concediul medical: Cum procedăm atunci când lucrăm la doi angajatori?
Concediere disciplinară pentru absențe nemotivate. Condițiile în care transmiterea unor concedii medicale prin intermediul e-mailului și al WhatsApp-ului poate produce efecte juridice/Disciplinary dismissal of the employee for unexcused absences. The conditions under which the dispatch of medical leave certificates by e-mail and WhatsApp may produce legal effects
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Indemnizație de șomaj. Modalitate de calcul
Munca la domiciliu și telemunca. Aspecte practice și legale
Organizarea muncii pe perioada Stării de Urgență 2020
Discuții cu privire la modificarea și completarea Codului muncii potrivit Legii nr. 12/2015 referitoare la concediul de odihnă al salariaților
Concediul medical: Situații specifice în practică
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...