Art 5 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 4 Principii fundamentale Art 6 Principii fundamentale

TITLUL I Dispoziții generale - CAPITOLUL II Principii fundamentale -
Art. 5.
- Referințe (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (128), Reviste (19), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (31), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. Jurisprudență (2), Practică judiciară (6), Reviste (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. Practică judiciară (11), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. Practică judiciară (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...