Art 48 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 48.
- Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4), Comentarii expert (4)

Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de prezentul cod. Comentarii expert (30)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Alte situații de modificare unilaterală a CIM - Denisa Pătrașcu
În conformitate cu prevederile art.41 alin.(2) din Codul Muncii situațiile de modificare unilaterală a condițiilor de muncă sunt limitat prevăzut de lege. Locul și felul muncii poate fi modificat în situații de forță majoră (pentru a limita efectul acestora, durata acestei modificării fiind egală cu durata forței majore); cu titlu de sancțiune disciplinară, în condițiile prevăzute de art.264 alin.(1) lit.c din Codul Muncii , în cazul retrogradării din funcție, fără a depăși 60 de zile; ca măsură de protecție (prevederile legale privind minorii, femeile gravide, care alăptează sau în perioada de lăuzie, persoanele cu handicap, pentru persoanele pentru care recomandarea medicului de medicină muncii implică schimbarea locului muncii, pentru pensionarii de invaliditate gradul III, cu capacitate de muncă diminuată, etc.). [ Mai mult... ]

Aspecte din practica resurselor umane - Horatiu Sasu
Dincolo de cazurile în care starea de sănătate suferă o degradare reală, uneori salariatul „se îmbolnăvește” cu acte în regulă pentru a se sustrage anumitor îndatoriri. Trecerea pe o funcție inferioară, cu salariu inferior, conduce cel mai adesea la ”însănătoșirea” grabnică a salariatului. Repet, aceasta în cazurile în care inaptitudinea nu e chiar atât de gravă pe cât se pretinde.
Alteori salariatul „se acoperă” cu hârtii, adeverințe, decizii, pentru a fi mutat pe un loc de muncă pe care îl consideră mai convenabil. Dacă în schimb angajatorul îl transferă la un loc de muncă salarizat inferior (sau la orice loc de muncă decât cel „visat” de salariat) acesta din urmă poate avea reacții mergând până la demisie, contestarea măsurii etc. Decizia este însă perfect legală, iar instanțele nu o pot anula (H. Sasu, Derularea corectă a raporturilor de muncă, Ed. C. H. Beck, București, 2009).
[ Mai mult... ]

Cât durează trecerea în altă muncă pe motiv de forță majoră? - Horatiu Sasu
În caz de forță majoră, trecerea temporară în altă muncă nu poate avea loc decât pe perioada în care acționează acea împrejurare externă imprevizibilă și de neînlăturat; dacă sunt neînțelegeri, salariatul se poate adresa instanței de judecată, care va hotărî dacă angajatorul abuzează sau nu de dreptul său (Alexandru Țiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, 2003, pag. 385). [ Mai mult... ]

Ce este forța majoră, ca eveniment ce permite modificarea unilaterală a CIM? - Horatiu Sasu
Prima situație în care modificarea de contract individual de muncă nu presupune acordul salariatului are în vedere situații neprevăzute, cu caracter fortuit, când nevoile angajatorului impun mobilizarea și participarea între­gului personal la unele acțiuni comune (N. Haragea, Trecerea temporară în altă muncă, în Revista Română de drept nr. 2/1974, pag. 64), de pildă, un in­cendiu, explozie sau calamități naturale (seisme, inundații).
O situație de forță majoră reprezintă o imposibilitate obiectivă de executare a unei obligații determinate de o împrejurare de fapt, imprevizibilă și de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv și fără nicio culpă din partea debitorului, executarea obligației contractuale a acestuia (a se vedea M. Costin, M. Mureșan, V. Ursa, Dicționar de drept civil, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980, pag. 256, C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. All, București, 1994, pag. 266-268).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de același Cod (art. 48 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    4.O reglementare care ar fi fost necesară. Un aspect „sensibil” – acărui existență se prelungește, câtă vreme nu afost reglementat, deși ar fi fost de dorit, cu ocazia modificărilor aduse prin Legea nr. 40/2011 – pornește de la faptul că în Cod [art. 32 alin. (1)] se dispune că pe durata executării unui contract individual de muncă nu se poate stabili decât osingură perioadă de probă (respectiv la angajarea în muncă)31. Prin excepție, conform art. 32 alin. (2), salariatul poate fi supus la onouă perioadă de probă numai în situația în care „debutează” la același angajator într-o nouă funcție sau profesie ori în situația în care urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase; evidențiem că și în ipotezele la care se referă art. 32 alin. (2) (noua funcție sau profesie ori condiții deosebite de muncă) se poate stabili onouă perioadă de probă tot numai prin acordul părților, angajatorul neaflându-se în una dintre situațiile reglementate de art. 48 din Cod (când poate modifica unilateral, temporar, locul și felul muncii). 
    31 A se vedea, mai pe larg, O. Macovei, Conținutul contractului individual de muncă, Ed. Lumina Lex, București, 2006, p. 221.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul muncii, ediția 1
    Trăsături. Potrivit prevederilor Codului muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat unilateral de către angajator numai prin delegare sau detașare, cu respectarea prevederilor art. 42-47, ori prin modificarea temporară a locului și a felului muncii în situații excepționale, în condițiileart. 48. 
    Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă: 
    • are caracter de excepție și se poate realiza numai în cazurile și cu respectarea condițiilor prevăzute expres de lege; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de același Cod (art. 48 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 57 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art 58 Concedierea
Reviste:
Mutarea de către angajator a salariatului de la un birou la altul reprezintă o modificare nelegală a CIM?
Trecerea temporară în altă muncă
Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual
Noi reglementări privind protecția maternității la locul de muncă
Aspecte practice privind modificarea contractului individual de muncă în cazul personalul bugetar
Câteva soluții criticabile din practica judecătorească și din cea constituțională referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă
Decizia de revocare din funcția de conducere este o modificare unilaterală a contractului individual de muncă în lipsa acordului salariatului
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Codul Muncii - Art. 248. Sancțiunile disciplinare (comentariu)
13. Modificarea contractului individual de muncă sub aspectul salariului. Instituție publică finanțată integral din venituri proprii
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...