Art 46 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 46.
- Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (3)

(1) Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni. Derogări (1), Reviste (2)

(3) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

(4) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (6)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Detașarea – obligatorie (I). Regula și excepția - Horatiu Sasu
Detașarea are caracter obligatoriu pentru salariat, fiind o măsură luată unilateral în baza consimțământului său prealabil (și implicit) dat la încheierea contractului individual de muncă (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de Drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 204), precum și în virtutea subordonării salariatului față de angajator. Deoarece potrivit art. 10 din Codul muncii salariatul își desfășoară activitatea nu numai “pentru” angajator, ci și “sub autoritatea unui angajator”, rezultă că între angajator și salariat se naște un raport de subordonare, cerință intrinsecă oricărui proces de muncă (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 323). În acest context, deși modificarea unilaterală a contractului este în principiu interzisă, pornindu-se de la regula stabilită de Codul civil (consințământul mutual la încheierea contractuluiare ca și consecință obligativitatea consinmțământului mutual pentru încetarea lui), totuși, se consideră că, o dată încadrată în muncă, persoana în cauză aderă la un statut prestabilit – la acea ordine despre care aminteam anterior. Această linie de gândire este primită și de instanța noastră supremă care într-o decizie cu conținut principial a statuat că prin încheierea contractului, persoana ce se încadrează la un angajator își dă un consimțământ general și prealabil în baza căruia acceptă aplicarea normelor ce reglementează raporturile de muncă (Colegiul civil, dec. nr. 1234/1967, în Revista Română de Drept, nr. 12/1967, pag. 149).
Reținem așadar că în raporturile de muncă angajatorul dispune de:
[ Mai mult... ]

Detașarea – obligatorie (II). Refuzul detașării. Posibile motive - Horatiu Sasu
Deoarece Codul muncii nu reglementează ce se înțelege prin sintagma "în mod excepțional” și “pentru motive personale temeinice" literatura juridică s-a exprimat în sensul că se pot aplica prin analogie motivele prevăzute pentru funcționarii publici, respectiv:
a) graviditatea;
[ Mai mult... ]

Durata detașării și condițiile aferente - Costel Gilca
După cum menționam la articolele anterioare, în această situație suntem în fața unor incidente temporale cu privire la anumite aspecte ale contractului individual de muncă. Termenul utilizat de legiuitor și anume „modificare” este cel care ilustrează rapid sensul acestor incidente, însă în realitate apreciem că adevăratul concept poate fi exprimat prin termenul, mai greoi de mai exact de „incident cu privire la executarea contractului individual de muncă sub aspectul locului muncii”.
Legiuitorul stabilește termenul pentru care se poate realiza detașarea, în raport de necesitatea manifestării de voință a salariatului.
[ Mai mult... ]

Durata nu reprezintă criteriu de diferențiere între delegare și detașare - Horatiu Sasu
Nu durata reprezintă elementul distinctiv principal dintre delegare și detașare, întrucât se poate întâmpla ca o detașare să dureze tot cât o delegare, fără ca prin aceasta delegarea să piardă din trăsăturile sale definitorii. Distincția dintre cele două situații de modificare a contractului de muncă este reprezentată de situația salariatului – care nu încheie un nou contract de muncă în cazul delegării, și, dimpotrivă, încheie un astfel de contract concomitent cu suspendarea vechiului contract de muncă, în cazul detașării.
Devine limpede că o delegare, oricât de lungă ar fi (în limitele legale), nu se poate converti într-o detașare, după cum o detașare oricât de scurtă, chiar în limitele delegării, nu se poate transforma într-o delegare.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Art 56 Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Reviste:
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual
încetare detașare. Inexistența obligației de informare a angajatorului
Normele aplicabile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Reglementare specială cuprinsă în O.G. nr. 25/2014
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Scurte considerații privind delegarea, detașarea și transferul angajaților // Short considerations on the delegation, secondment and transfer of the employees
Detașare. Lipsa acordului salariatului
Delegarea/detașarea salariaților: Ce informații trebuie să știm despre diurnă
;
se încarcă...