Art 45 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 45.
- Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului. Derogări (1), Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Coordonatele detașării (I) - Horatiu Sasu
Instituția detașării reprezintă o încadrare a unui salariat într-un nou nucleu organizatoric, unde urmează a-și desfășura activitatea pe viitor. S-a spus că ea reprezintă o “atașare” la alt angajator, afirmație care își păstrează și în prezent întreaga sa valoare (Leonid Miller, Sanda Ghimpu, Delegarea, detașarea și transferarea angajaților, Editura Științifică, București, 1966, pag. 23).
Detașarea (art. 45-47 din Codul muncii) constă în schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția conducerii angajatorului, urmată de încadrarea salariatului la un alt angajator la care este trimis, în scopul executării unor lucrări în interesul acesteia din urmă (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de Drept al muncii, Editura Lumina Lex București, 1999, pag. 205).
[ Mai mult... ]

Coordonatele detașării (II) - Horatiu Sasu
Din cele expuse se pot deduce particularitățile (tră­săturile specifice) ale detașării dintre care unele o deosebesc de instituția delegării (Alexandru Țiclea, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, 2003, pag. 378):
a) contractul de muncă inițial încheiat cu angajatorul de origine subzistă și în timpul detașării. Această continuitate a contractului de muncă reiese, dealt­fel, și din redactarea art. 66 (2) din cod care dispune că detașarea se poate prelungi de către angajatorul de care aparține persoana în cauză);
[ Mai mult... ]

Decizie de detașare care nu a produs efecte juridice. Nevalabilitate ca act juridic - Mădălina Moceanu
Orice decizie de detașare face parte din categoria actelor unilaterale emise de angajator, prin care se modifică un contract de muncă.
Orice asemenea decizie este emisă în scopul de a produce efecte juridice, căci face parte din categoria actelor juridice, adică a manifestărilor de voință ale unei persoane, făcute cu intenția de a avea consecințe juridice.
[ Mai mult... ]

Detașarea - Denisa Pătrașcu
Prin art.45 din Codul Muncii este definită detașarea, ca modificare unilaterală a locului muncii, dispusă la angajator, prin schimbarea temporară a locului obișnuit al muncii, la un alt angajator pentru a îndeplini activități în folosul acestuia din urmă, aceasta fiind una din diferențele față de delegare, când munca este în folosul propriului angajator.
Ca natură juridică, detașarea reprezintă o cesiune a contractului individual de muncă, cu clauza retrocesiunii și presupune o relație triunghiulară la care participă angajatorul cedent, salariatul și angajatorul cesionar .
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară alocului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului (art. 45 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    4.Diferențieri față de detașare. Între munca prin agent de muncă temporară și instituția detașării din Codul muncii deosebirile nete existente și până la modificările Codului muncii sunt și mai mult amplificate de noile reglementări. Detașarea, reglementată de legiuitor prin art. 45-47 Codul muncii tot ca omăsură temporară, presupune, în toate cazurile, schimbarea locului de muncă și uneori și afelului muncii. Spre deosebire de contractul de agent de muncă temporară, unde rămâne în vigoare contractul dintre salariat și agentul său, pe perioada detașării, contractul de muncă încheiat cu prima unitate se suspendă în efectele sale principale, fiind cedat parțial și pe operioadă determinată celei de-a doua unități (la care persoana este detașată). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară alocului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului (art. 45 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 55 Încetarea contractului individual de muncă
Reviste:
Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual
Câteva soluții criticabile din practica judecătorească și din cea constituțională referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă
Codul Muncii - Art. 45-47. Despre detașare (comentariu)
Studiu de caz: În ce condiții poate interveni nulitatea unei decizii de detașare?
Nulitatea și încetarea detașării
VIDEO: Delegare sau detașare? Care sunt principalele diferențe?
Employee sharing - mijloc de reducere a perioadelor inactive cuprinse în timpul de lucru și creștere a intensității muncii în limitele impuse de Directiva 2003/88[1]
încetare detașare. Inexistența obligației de informare a angajatorului
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Momentul nașterii creanței (I)
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...