Art 44 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 44.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Comentarii expert (4)

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelație cu Codul fiscal sub aspectul cheltuielilor de delegare - Horatiu Sasu
Codul fiscal aduce o serie de precizări cu privire la cheltuielile de delegare, respectiv:
a) acordarea diurnei pentru deplasări, indiferent de numărul de ore, în cazul salariaților (art. 76 alin. (4) lit. h) coroborat cu art. 76 alin. (2) lit. k) Codul fiscal din 2016; nici înainte nu se prevedea un timp minim de delegare pentru a beneficia de diurnă)
[ Mai mult... ]

Cuantumul diurnei datorate de angajator pentru formarea profesională în străinătate - Horatiu Sasu
Într-un caz, salariatul a solicitat obligarea pârâtului angajator la plata sumei de 52.872.050 ROL valoare netă reprezentând diferență diurnă față de diurna acordată, pentru cursuri de formare profesională urmate în străinătate. În susținerea acestui petit reclamantul a depus un mod de calcul al pretențiilor solicitate în conformitate cu Hotărârea 741/14 mai 2004.
Instanța a înlăturat apărările reclamantului în ceea ce privește HG nr. 518/1995 temei legal invocat de acesta în ceea ce privește acordarea unei diurne superioare ca și cuantum nefiind aplicabil, societatea în cauză fiind cu capital privat.
[ Mai mult... ]

Delegările succesive. Probleme practice și soluții - Horatiu Sasu
Legea nu interzice o succesiune de delegări separate în timp. Însă orice depășire a perioadei unei delegări sau perioadelor cumulate a unor delegări succesive are nevoie de consimțământul special al salariatului. După cum s-a arătat, în această situație delegarea nu mai are caracter unilateral, devenind o modificare convențională a contractului individual de muncă. Însă modificarea locului muncii nu este interzisă după expirarea celei de-a doua perioade de 60 de zile (A. Athanasiu, L. Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii (III), în Pandectele Române nr. 5/2003, pag. 232).
Urmând acest fir al raționamentului, e limpede că refuzul salariatului față de prelungirea delegării nu trebuie să atragă consecințe. În definitiv, delegarea este în primă fază un act unilateral al angajatorului, dar nu trebuie prelungită la nesfârșit.
[ Mai mult... ]

Diferență conceptuală în practică - Horatiu Sasu
Dacă în contractul individual de muncă părțile au stipulat, cu respectarea prevederilor Codului muncii, o clauză de mobilitate, potrivit căreia executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă, existând posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri, desfășurarea temporară a activității într-unul dintre aceste locuri nu constituie o delegare (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 5/2003, pag. 231-232).
Astfel, dacă în contractul de muncă a fost prevăzută o rază teritorială în care urmează să se desfășoare activitatea, orice însărcinare primită de persoana încadrată pentru a îndeplini anumite lucrări, în afara acelei raze, constituie o delegare. Dimpotrivă, dacă în contractul de muncă a fost prevăzută o rază teritorială sau anumite localități pentru prestarea muncii, iar persoana respectivă își desfășoară activitatea în cadrul acelei raze sau localități, ea nu execută o delegare, ci își îndeplinește sarcinile în cadrul funcției pe care a încheiat contractul de muncă (Institutul Central de Cercetări Economice, Raporturi de muncă, Supliment al Revistei Economice, 1989, pag. 50.). Spre exemplu, dacă salariatul ocupă funcția de fierar-betonist în cadrul unui șantier al unei firme de construcții, locul muncii se schimbă odată cu mutarea șantierului la o altă locație. In contractul de muncă se va preciza că locul muncii se stabilește în funcție de diversele locații ale șantierelor unității (Rentrop&Straton, Raporturile de munca și rezolvarea conflictelor cu angajații, 2006, pag. D 10/003).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea adusă art. 44 privește următoarele aspecte: 
    – stabilirea unui referențial temporal de 12 luni în raport cu care se poate dispune delegarea; 
    – eliminarea limitei de prelungire a delegării; 
    – nesancționarea refuzului salariatului de a da curs prelungirii delegării. 
    Formula legislativă promovată în privința limitării duratei delegării la cel mult 60 de zile înăuntrul a 12 luni este, în principiu, corectă, întrucât o limită de timp stabilită imperativ de lege înlătură, cel puțin teoretic, abuzul angajatorului prin trimiterea în delegație pe perioade mai mari de timp. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 44 alin. (1) Codul muncii, delegarea poate fi dispusă pentru operioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire adelegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară aacestuia. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia.

(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile și se poate pre-lungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

[ Mai mult... ]


Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit dispozițiilor art. 44 alin. (1) Codul muncii, delegarea poate fi dispusă pentru operioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire adelegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară aacestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 54 Suspendarea contractului individual de muncă
Reviste:
Studiu de caz - Este legală decizia de delegare emisă de angajator ?
Contestare decizie de delegare. Interes
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Codul muncii - Art. 43-44. Despre delegare (comentariu)
Momentul nașterii creanței (I)
Normele aplicabile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Reglementare specială cuprinsă în O.G. nr. 25/2014
Prietenii Fiscalității nr. 31/2019
Contract individual de muncă pe perioadă determinată. Decizie de încetare a contractului pentru expirarea duratei, iar nu cu titlu de sancțiune disciplinară
Ce drepturi are salariatul care este delegat sau detașat de către angajator? (I)
Diurna minimă și maximă deductibilă: Ce trebuie să știm?
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...