Art 43 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 43.
- Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Derogări (1), Comentarii expert (7)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Caracteristicile delegării - Horatiu Sasu
Delegarea reprezintă executarea unor lucrări pe o perioadă limitată, din dispoziția angajatorului, într-un loc diferit de locul de muncă obișnuit al salariatului. Operațiunea în cauză implică modificarea oricăruia din parametrii locului de muncă, adică fie schimbarea angajatorului, ori a compartimentului de lucru, fie a localității, fie a tuturor acestor elemente. Așadar, delegarea se poate efectua:
a) la același angajator, dar în cadrul altui compartiment sau colectiv de muncă situat în aceeași localitate sau în alta;
[ Mai mult... ]

Delegarea - Denisa Pătrașcu
Se delimitează conținutul noțiunii de delegare, aceasta fiind situația care presupune deplasarea salariatului în afara locului său obișnuit de muncă, din dispoziția angajatorului, pentru a realiza sarcini sau lucrari de serviciu, sau în legătură cu acesta. [ Mai mult... ]

Delegarea angajatului - Costel Gilca
Delegarea este un instrument creat de legiuitorul în interesul bunei organizări a activității societății
Acest articol din Codul muncii definește noțiunea de delegare prin repere temporare, voliționale și spațiale.
[ Mai mult... ]

Delimitări în practică - Horatiu Sasu
Elementul esențial al delegării - ca act juridic - este schimbarea temporară a locului obișnuit de muncă cu menținerea neschimbată a felului muncii și a celorlalte elemente ale raportului de muncă existent (C. Jornescu, T. Zega, Delegarea, detașarea și transferul, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979, pag. 11).
De aceea, delegarea nu trebuie confundată cu:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Delegarea, după cum rezultă din art. 43 Codul muncii, constă în îndeplinirea în mod temporar, de către un salariat, aunor lucrări în afara locului de muncă176. Or, conform art. 109 lit. a) Codul muncii republicat, contractul individual de muncă la domiciliu conține „precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu”. De aceea se prevede în continuare la lit. c) aaceluiași articol faptul că contractul încheiat în astfel de condiții trebuie să conțină „obligația angajatorului de aasigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează”. Așadar, dacă salariatul nu se deplasează nici pentru a-și asigura materia primă și pentru apreda produsele finite, cu atât mai puțin – apreciem – nu este obligat să se deplaseze ca oconsecință adelegării. 
    176 Institutul Central de Cercetări Economice, op. cit., p. 49.
[ Mai mult... ]
 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
   1. Pornind de la gravitatea deturnării instituției juridice a delegării prevăzute de Codul muncii, de la scopul ei legitim și folosirea acesteia în scopul atingerii unui rezultat ilicit, și anume determinarea unui salariat să înceteze raporturile de muncă, de la consecințele grave ale faptei asupra stării psihice a salariatului, asupra sentimentului de siguranță și respect reciproc care ar trebui să guverneze raporturile de muncă, instanța a apreciat că s-a dovedit producerea unui prejudiciu cert ca existență și întindere în patrimoniul salariatei, cuantificabil la suma de 4.000 lei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 53 Suspendarea contractului individual de muncă
Reviste:
Contestare decizie de delegare. Interes
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Codul muncii - Art. 43-44. Despre delegare (comentariu)
VIDEO: Delegare sau detașare? Care sunt principalele diferențe?
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (2) din Codul civil. Diurnă. Includerea în venituri nete. Pensie de întreținere
Momentul nașterii creanței (I)
Abatere disciplinară. Lipsa rezultatului dăunător nu înlătură caracterul de abatere disciplinară a faptei săvârșite de salariat
Studiu de caz - Este legală decizia de delegare emisă de angajator ?
Normele aplicabile lucrătorilor străini pe teritoriul României. Reglementare specială cuprinsă în O.G. nr. 25/2014
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...