Art 42 Modificarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Modificarea contractului individual de muncă -
Art. 42.
- Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (7)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Decizie de detașare care nu a produs efecte juridice. Nevalabilitate ca act juridic - Mădălina Moceanu
Orice decizie de detașare face parte din categoria actelor unilaterale emise de angajator, prin care se modifică un contract de muncă.
Orice asemenea decizie este emisă în scopul de a produce efecte juridice, căci face parte din categoria actelor juridice, adică a manifestărilor de voință ale unei persoane, făcute cu intenția de a avea consecințe juridice.
[ Mai mult... ]

Modificare unilaterală angajator - Denisa Pătrașcu
Pornind de la situația cu caracter excepțional, prevăzută de art.41 alin.(2) din Codul Muncii, angajatorul poate decide unilateral modificarea locului muncii prin detașarea sau delegarea salariatului, fără ca prin aceasta salariatul să îi fie modificate celelalte elemente ale contractului individual de muncă, precum salariul și drepturile de natură salarială, funcția, durata timpului de muncă, de odihnă sau a concediului de odihnă, dreptul la sănătate și securitate în muncă, etc. [ Mai mult... ]

Modificarea locului muncii - Costel Gilca
Aplicare a excepției de la principiul consensualismului, modificarea locului muncii este expres reglementată de lege.
Altfel spus, nici una din părți nu poate să modifice în mod unilateral locul muncii, decât în condițiile stabilite de legiuitor. Evident, modificarea prin consens se poate realiza în condițiile pe care părțile le stabilesc.
[ Mai mult... ]

Răspunderea disciplinară a salariatului delegat - Horatiu Sasu
Prestând munca sa în cadrul aceluiași contract de muncă, persoana delegată se află în continuare în legăturile de serviciu numai cu angajatorul care l-a delegat. Legătura de subordonare se păstrează față de angajatorul care a discus delegare, fără a exista o relație de subordonare cu angajatorul la care se execută delegația. În consecință, numai angajatorul (unitatea care l-a delegat) îi poate aplica salariatului, cu respectarea procedurii prevăzute de lege, sancțiuni disciplinare (Alexandru Athanasiu, Luminița Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii, în Revista Română de Dreptul muncii, nr. 5/2003, pag. 232). Acest principiu oferă soluțiile legale în cazul răspunderii disciplinare a persoanei delegate (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de Drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 204).
S-a arătat în doctrină că putem discuta de antrenarea răspunderii disciplinare față de angajatorul delegant pentru încălcarea regulilor de disciplină la angajatorul la care se execută delegația, în temeiul obligațiilor ce decurg din contractul de muncă și care cuprind printre altele îndatorirea respectării disciplinei muncii în timpul executării contractului, indiferent de locul executării acestuia (Monna-Lisa Belu Magdo, Conflictele colective și individuale de muncă, Editura All-Beck, 2001, pag. 117).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Trăsături. Potrivit prevederilor Codului muncii, contractul individual de muncă poate fi modificat unilateral de către angajator numai prin delegare sau detașare, cu respectarea prevederilor art. 42-47, ori prin modificarea temporară a locului și a felului muncii în situații excepționale, în condițiileart. 48. 
    Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă: 
    • are caracter de excepție și se poate realiza numai în cazurile și cu respectarea condițiilor prevăzute expres de lege; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă [art. 42 alin. (1) Codul muncii, republicat]. Altfel spus, modificarea locului muncii este de esența detașării sau delegării. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă [art. 42 alin. (1) Codul muncii, republicat]. Altfel spus, modificarea locului muncii este de esența detașării sau delegării. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă [art. 42 alin. (1) Codul muncii, republicat]. Altfel spus, modificarea locului muncii este de esența detașării sau delegării. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă [art. 42 alin. (1) Codul muncii, republicat]. Altfel spus, modificarea locului muncii este de esența detașării sau delegării. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Art 49 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 50 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 51 Suspendarea contractului individual de muncă
Art 52 Suspendarea contractului individual de muncă
Reviste:
Studiu de caz: Posibilitatea angajatorului de a-și reorganiza activitatea, fără a modifica felul și locul muncii pentru salariați
Contestare decizie de delegare. Interes
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Codul muncii - Art. 43-44. Despre delegare (comentariu)
13. Modificarea contractului individual de muncă sub aspectul salariului. Instituție publică finanțată integral din venituri proprii
5. Considerații privind terțul susținător în procedura achizițiilor publice în reglementarea Legii nr. 98/2016
Studiu de caz: În ce condiții poate interveni nulitatea unei decizii de detașare?
Nulitatea și încetarea detașării
Delegare, detașare: ce trebuie să știm ca drepturi și obligații?
Din nou despre timpul de lucru, delegare și detașare - între legislația europeană și cea a României
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...