Art 40 Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 39 Executarea contractului individual de muncăTITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL III Modificarea contractului individual de muncă -
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă

TITLUL II Contractul individual de muncă - CAPITOLUL II Executarea contractului individual de muncă -
Art. 40.
- Jurisprudență (1), Practică judiciară (57), Reviste (10), Doctrină (4), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: Practică judiciară (13), Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității; Practică judiciară (25), Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii; Practică judiciară (7), Reviste (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; Practică judiciară (6), Reviste (4), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; Jurisprudență (2), Practică judiciară (3), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern; Practică judiciară (3), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (7), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: Practică judiciară (30), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă; Jurisprudență (5), Practică judiciară (159), Reviste (13), Comentarii expert (2), Hotărâri judecătorești

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil; Practică judiciară (1), Reviste (1)

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora; Practică judiciară (2), Reviste (1)

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii; Practică judiciară (42), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (39), Reviste (17), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...