Art 4 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii fundamentale -
Art. 4.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(1) Munca forțată este interzisă. Jurisprudență

(2) Termenul muncă forțată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu și-a exprimat consimțământul în mod liber. Jurisprudență

(3) Nu constituie muncă forțată munca sau activitatea impusă de autoritățile publice: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu**);

___________

**) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.

b) pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în condițiile legii;

d) în caz de forță majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte și, în general, în toate circumstanțele care pun în pericol viața sau condițiile normale de existență ale ansamblului populației ori ale unei părți a acesteia. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Forța majoră – corelație cu legislația civilă - Horatiu Sasu
Forța majoră, la care face referire articolul 4 lit. d), ca și altele din Codul muncii (art. 48, art. 50 lit. f), art. 105 alin. (1) lit. c), art. 120 alin. (2), art. 151 alin. (2), art. 254 alin. (2)) nu este definită în acest Cod. Definiția este cea din art. 1.351 alin. (2) Cod civil – reglementare cu care Codul muncii se completează, potrivit art. 278 alin. (1) C. Muncii. Pentru o decizie corectă, vă invităm să analizați prevederile și comentariile aferente art. 1.351 alin. (2) Cod civil. [ Mai mult... ]

Forța majoră - împrejurări excepționale, măsuri excepționale - Horatiu Sasu
Apariția unui caz de forță majoră conferă angajatorului libertatea de a lua măsuri excepționale, pe care altminteri nu le-ar fi putut lua sau nu le-ar fi putut lua unilateral, ca spre exemplu:
- salariații pot fi obligați la ore suplimentare, inclusiv salariații încadrați cu contract de muncă cu normă parțială;
[ Mai mult... ]

Interzicerea muncii forțate - Costel Gilca
Dacă art. 3 stabilește dreptul intrinsec al indivizilor umani de a munci sau de a nu munci, art. 4 stabilește limitele pe care ceilalți participanți la viața socială le au față de această libertate individuală și anume: de a nu obliga nici o persoană să muncească.
În măsura în care, în afara dispozițiilor exprese prevăzute de lege, o persoană este obligată să muncească fără acordul ei, atunci se va considera muncă forțată și este interzisă.
[ Mai mult... ]

Munca forțată - Denisa Pătrașcu
Fiind un drept fundamental al omului, interzicerea muncii forțate este prevăzută de art.8 alin.(3) din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale potrivit căruia „a) nimeni nu va putea fi constrâns să execute o muncă forțată sau obligatorie; b) alineatul a) al prezentului paragraf nu poate fi interpretat ca interzicând, în țările în care anumite infracțiuni pot fi pedepsite cu detențiunea însoțită de muncă forțată, executarea unei pedepse de muncă forțată, pronunțată de un tribunal competent; c) nu se consideră „muncă forțată sau obligatorie“ în sensul prezentului paragraf:
(i) orice muncă sau serviciu, neindicate în alineatul b), cerute în mod normal unui individ deținut în virtutea unei decizii legale a justiției sau eliberat condiționat în urma unei asemenea decizii;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Opoziția lucrătorilor la transfer
Includerea în categoria veniturilor din salarii, a sumelor plătite angajaților cu contract de muncă temporară ce au desfășurat activitatea în străinătate
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Legislație conexă :
Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
;
se încarcă...