Art 38 Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Executarea contractului individual de muncă -
Art. 38.
- Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (49), Doctrină (4), Comentarii expert (4)

Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. Jurisprudență, Comentarii expert (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea reglementării în domeniul clauzei penale - Horatiu Sasu
Una din aplicațiile art. 38 este clauza penală în contractele de muncă. Clauza penală este convenția prin care părțile determină anticipat despăgubirile pe care debitorul le va plăti creditorului, în cazul întârzierii, neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale (art. 1538 din actualul C. civ.). Debitorul se obligă, prin această clauză, ca, în cazul în care nu-și va achita obligațiile contractuale, să plătească creditorului o sumă de bani sau o altă valoare patrimonială (sumă fixă, procentuală, forfetară etc. – conform înțelegerii părților). O clauză penală poate fi inclusă în contractul individual de muncă numai în sarcina angajatorului, deoarece art. 38 C. muncii interzice tranzacțiile care urmăresc renunțarea sau limitarea drepturilor salariaților (O. Ținca, Unele clauze specifice contractului individual de muncă, în RDC nr. 6/2003). O astfel de clauză penală împotriva salariatului este așadar ilegală, dar nimic nu o împiedică să fie stipulată contra angajatorului. Desigur, astfel de situații sunt rare în practică, dar posibile (mai ales la angajarea de specialiști, manageri de nivel înalt etc., unde sunt negociate primele de performanță și de exit, iar o clauză penală împotriva angajatorului care întârzie plata este utilă). [ Mai mult... ]

C O M U N I C A T Î.C.C.J. - interpertare art. 38 din Codul Muncii - Marian Orzață
Prin Decizia nr. 19 din 20 mai 2019, în dosarul nr.131/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă, în dosarul nr. 16121/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate.
[ Mai mult... ]

Ce semnificație si ce consecințe are această prevedere? - Horatiu Sasu
Tranzacția este contractul prin care părțile sting un proces început sau preîntâmpină nașterea unui proces prin concesii reciproce, constând în renunțări reciproce la pretenții, ori în prestații noi promise sau săvârșite de o parte în schimbul renunțării de către cealaltă parte la dreptul ce este litigios sau îndoielnic (Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, Codul de procedură civilă comentat și adnotat, Editura All, București, 1996, pag. 343). După cum am arătat, Codul muncii interzice tranzacțiile referitoare la drepturile salariaților sau exercitarea lor.
Spre exemplu, cu privire la salariu: ca orice drept născut în derularea unui raport de muncă, salariul nu poate face obiectul unei tranzacții, renunțări sau limitări, chiar dacă face obiectul negocierii. Îndeplinirea unei activități onorifice nu poate avea loc, prin ipoteză, în temeiul unui contract individual de muncă, întrucât salariul reprezintă obiectul și cauza oricărui contract de muncă (Sanda Ghimpu, Alex. Țiclea, Dreptul muncii, Casa de Editură și Presă “Șansa” SRL, București, 1997, pag. 161). Atât munca cât și salariul sunt cunoscute de la început, contractul de muncă fiind comutativ și personal cu privire la fiecare dintre părțile sale (Ion Traian Ștefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 108).
[ Mai mult... ]

Interdicția renunțării la drepturile prevăzute de lege - Costel Gilca
a) Interdicția renunțării la drepturi
Interdicția renunțării salariaților la drepturile legal recunoscute reprezintă un principiu fundamental în dreptul muncii, iar ca tehnică legislativă apreciem că ar fi trebuit să fie înscris în capitolul special dedicat principiilor dreptului muncii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Contractul individual de muncă este guvernat de principiul libertății de voință apărților (cu respectarea dispozițiilor art. 11 și art. 38 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    7 Ibidem, p. 57. 
    8 T. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Științifică, București, 1968, p. 151-152. 
    9 P. Demetrescu, Teoria generală a obligațiilor, București, 1946, p. 142 
    10 S. Angheni, Clauza penală în Dreptul civil și Dreptul comercial, Ed. Oscar Print, București, 1996, p. 96.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul muncii, ediția 1
    Caracterul imperativ. Marea majoritate a normelor dreptului muncii, în special cele care reglementează drepturi ale salariaților, au caracter imperativ. Pentru cea mai mare parte din drepturile salariaților, legea stabilește un nivel minim sau maxim, după caz, de la care părțile nu pot deroga prin negociere. 
    În acest sens, art. 38 Codul muncii prevede că „salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Contractul individual de muncă este guvernat de principiul libertății de voință apărților (cu respectarea dispozițiilor art. 11 și art. 38 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Art 48 Modificarea contractului individual de muncă
Reviste:
Cerere de revizuire. Minus petita. Admisibilitate
Diurnă. Plata acesteia în lipsa stabilirii cuantumului prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Admitere apel
Preavizul în cazul demisiei și semnificațiile acestuia
Trăsăturile definitorii ale contractului individual de muncă
STUDIU DE CAZ: Acordarea daunelor morale salariatului căruia i s-a impus să-și dea demisia forțat
STUDIU DE CAZ: Forma și durata preavizului în cazul desfacerii CIM
Codul Muncii - Art. 144. Garantarea dreptului la concediu de odihnă anual (comentariu)
14. Medic rezident. Încetarea raporturilor de muncă. Restituire cheltuieli de personal. Aplicarea deciziei nr. 5/2015 a ICCJ
Legea Dialogului Social - Art. 156. Obiectul (comentariu)
CONCEDIEREA: Reducerea programului de muncă în preaviz
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în Dosarul nr. 1.621/110/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
;
se încarcă...