Art 37 Executarea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Executarea contractului individual de muncă -
Art. 37.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al contractelor individuale de muncă.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Definire - Denisa Pătrașcu
Contractul de muncă este un contract consensual și bilateral, iar prevederile art.969 alin.(1) din Codul Civil sunt aplicabile și în cazul contractelor individuale de muncă. Potrivit art.942 Cod Civil contractul este acordul între două sau mai multe persoane, pentru a constitui sau a stinge între dânșii raporturi juridice. Definiția contractului prevăzută de art.942 din Codul Civil impune menționarea obiectului său.
Potrivit art.41 alin.(5) din Constituția României dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate
[ Mai mult... ]

Principiul negocierii - Costel Gilca
Fiind în fața unui contract, acesta este esențialmente negociat de părțile acestuia. Spre deosebire de contractele civil, în relațiile de muncă drepturile și obligațiile se stabilesc nu numai prin negociere individuală care este cuprinsă în contractul individual de muncă, dar și prin negociere colectivă care este cuprins în contractul colectiv de muncă. Negociere colectivă a drepturilor și obligațiilor individuale care se aplică salariaților inclusiv celor care nu sunt sindicalizați, este creată printr o ficțiune juridică, mai ales în ceea ce privește aplicarea lui (deși contractul este negociat doar de o parte a salariaților, el se aplică tuturor salariaților, inclusiv cei nesindicalizați).
De asemenea, negocierea clauzelor contractuale, fie ca este vorba la nivel colectiv sau individual se circumscrie limitelor create prin lege, care reglementează destul de amănunțit aceste limite, pentru a se asigura un minim de condiții de sănătate și securitate în muncă, de respect al demnității umane, de nivel de trai al salariaților.
[ Mai mult... ]

Spor vechime în muncă. Clauză contract individual de muncă - Mădălina Moceanu
Potrivit acestor texte de lege -art.37, 40 alin.2 lit.c) din Codul muncii- drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă și al contractelor individuale de muncă.
Angajatorul are obligația să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Incontestabil că, în temeiul art. 969 alin. (1) C. civ.. și al art. 37 Codul muncii, și contractele individuale de muncă au putere de lege, fiind pe deplin valabile și constituind izvor al drepturilor și obligațiilor părților, dar cu condiția să fie legal întocmite, respectiv să nu încalce legea sau bunele moravuri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Art 46 Modificarea contractului individual de muncă
Art 47 Modificarea contractului individual de muncă
Reviste:
Modificarea elementelor contractului individual de muncă prin regulamentul de ordine interioară al angajatorului
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 47/2018
Obligația de negociere a salariilor. Discriminare a unui salariat față de ceilalți angajați. Criterii pentru determinarea situațiilor de discriminare. Condiții de acordare a daunelor morale
Reintegrarea salariatului pe un alt post. Negocierea părților. Legalitate
Plăți compensatorii. Izvorul acordării lor. Termenul și condițiile în care pot fi solicitate
Decizie de modificare a contractului individual de muncă. Încălcarea acordului inițial de voință a părților cu privire la locul și felul muncii
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 50/2019
Drepturile și obligațiile părților: specificul efectelor contractului de muncă și rolul specific al dreptului muncii
Interpretarea rațională a art. 38 din Codul muncii din perspectiva exigențelor raporturilor juridice de muncă și ale pieței muncii
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...