Art 35 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 35.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (6)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) situațiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilități pentru cumulul unor funcții. Comentarii expert (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concediul de odihnă pentru salariații cumularzi la același angajator - Horatiu Sasu
Un aspect mai puțin dezbătut în literatura de specialitate se referă la calculul și acordarea concediului de odihnă pentru un salariat cu mai multe contracte de muncă la același angajator. Pentru o soluție a se vedea comentariul de la art. 145 alin (1) din Codul muncii. [ Mai mult... ]

Cumul - Denisa Pătrașcu
Prin acest articol este exprimat principiul neîngrădirii dreptului la muncă, astfel o persoană se poate angaja în baza unui contract individual de muncă, la mai mulți angajatori sau la același angajator, fiind întocmit unul pentru fiecare funcție ocupată, pentru care va primi un salariu corespunzător. Nu pot beneficia de acest drept persoanele care îndeplinesc funcții pentru care există incompatibilitatea de a a cumula alte funcții, situație în care se găsesc anumite categorii de funcționari publici și profesii liberale.
În conformitate cu art.40 paragraf 3 din Legea nr. 284/2010 , articolul 96 alin.(1) din Legea nr.188/1999 se modifică și va avea următorul cuprins funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului.
[ Mai mult... ]

Cumulul de funcții - Costel Gilca
a) Filozofia textului de lege
Acest articol este o nuanțare a principiului constituțional al libertății muncii și anume, libertatea muncii nu înseamnă numai dreptul de a muncii a un anumit angajator, ci de a muncii la câți angajatori dorește salariatul.
[ Mai mult... ]

Cumulul de funcții la același angajator - Horatiu Sasu
În privința discutării cazului în care salariatul cumulează funcții diferite la același angajator – aspect întărit de actuala formulare a art. 35 alin. (1) C.muncii – e limpede că nu există nicio interdicție legală privind cumulul de funcții în acest sens. De altfel, nici nu ar fi posibil – s-a arătat (A. Țiclea, op. cit., Dreptul muncii, curs universitar, 2004, p. 225) – pentru că s-ar opune principiului general de drept referitor la libertatea contractuală, precum și celui special privind neîngrădirea dreptului la muncă și libertatea muncii [art. 41 alin. (1) Constituție și art. 3 C.muncii] (în același sens: I. Albu, Libertatea contractuală, în Dreptul nr. 3/1993, p. 29-30; V. Pătulea, Principiul libertății contractuale și limitele sale, în Dreptul nr. 10/1997, p. 24-26; A. Țiclea, Soluții și propuneri privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții ale Codului muncii, în RRDM nr. 2/2003, p. 9-10). Așa cum judicios s-a subliniat în doctrină, „în conformitate cu teoria interzicerii cumulului la același angajator, ar rezulta că, practic, salariatul este îndreptățit să presteze munca la orice alt angajator decât angajatorul său. La rândul său, angajatorul ar putea angaja orice altă persoană în cumul decât propriul său salariat. Or, o astfel de soluție este evident discriminatorie și defavorizează clar salariatul” (A. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2007, pag. 175). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Noua formulare a conceptului de cumul de funcții prin redactarea dată acestui articol pune capăt unor dezbateri și soluții contradictorii din doctrină. 
    Legiuitorul a tranșat în mod explicit și imperativ chestiunea legalității încheierii mai multor contracte de muncă concomitent, prin cumul de funcții, cu același angajator. 
    Textul inițial al art. 35 alin. (1) lăsa să planeze un anumit echivoc cât privește posibilitatea realizării cumulului de funcții la același angajator. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    2.Perioada de probă – prelungită, dar facultativă. Perioadele de probă nou-stabilite sunt mai lungi decât cele vechi (chiar mult mai lungi pentru contractele de muncă temporară încheiate pe operioadă mai mare de 6 luni), însă rămâne aceeași observație ca în cazul perioadei de probă prevăzute la art. 35: perioada de probă este facultativă. Mai mult, existența perioadei de probă nu se prezumă și nici nu constituie un act unilateral al angajatorului. Ea trebuie să fie prevăzută expres în contract [art. 17 alin. (3) lit. n), coroborat cu art. 17 alin. (4) din Codul republicat]169. 
    169 Ș. Beligrădeanu, I.T. Ștefănescu, op. cit., în Dreptul nr. 8/2003, p. 24.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Abrogat

(3) Salariații care cumulează mai multe funcții sunt obligați să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază.

[ Mai mult... ]


Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    2.Perioada de probă – prelungită, dar facultativă. Perioadele de probă nou-stabilite sunt mai lungi decât cele vechi (chiar mult mai lungi pentru contractele de muncă temporară încheiate pe operioadă mai mare de 6 luni), însă rămâne aceeași observație ca în cazul perioadei de probă prevăzute la art. 35: perioada de probă este facultativă. Mai mult, existența perioadei de probă nu se prezumă și nici nu constituie un act unilateral al angajatorului. Ea trebuie să fie prevăzută expres în contract [art. 17 alin. (3) lit. n), coroborat cu art. 17 alin. (4) din Codul republicat]169. 
    169 Ș. Beligrădeanu, I.T. Ștefănescu, op. cit., în Dreptul nr. 8/2003, p. 24.
[ Mai mult... ]
 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Abrogat

(3) Salariații care cumulează mai multe funcții sunt obligați să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Art 40 Executarea contractului individual de muncă
Art 41 Modificarea contractului individual de muncă
Art 42 Modificarea contractului individual de muncă
Art 43 Modificarea contractului individual de muncă
Art 44 Modificarea contractului individual de muncă
Art 45 Modificarea contractului individual de muncă
Reviste:
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Ce trebuie să reținem referitor la timpul de muncă sau durata muncii ?
Employee sharing - mijloc de reducere a perioadelor inactive cuprinse în timpul de lucru și creștere a intensității muncii în limitele impuse de Directiva 2003/88[1]
Constatare existență raporturi de muncă. Cumul de funcții. Admitere apel
Telemunca – modalitate modernă și flexibilă de desfășurare a activității salariatului
Reglementarea timpului de muncă. Aspecte teoretice și practice
Probleme practice privind determinarea timpului de lucru și a muncii suplimentare în cazul lucrătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor de societăți // Practical issues relating to the determination of working time and of overtime work in the case of employees working within groups of companies
Aspecte privind revocarea deciziei de concediere și punerea în executare a unei hotărâri judecătorești de reintegrare în muncă
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
;
se încarcă...