Art 3 Principii fundamentale | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii fundamentale -
Art. 3.
- Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (3)

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Jurisprudență

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Jurisprudență, Reviste (5)

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1) - (3) este nul de drept. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre stabilitatea în muncă - Horatiu Sasu
Consfințind libertatea muncii, stabilitatea în muncă reprezintă una din garanțiile înfăptuirii dreptului la muncă.
Deși în prezent nu e consacrat expres în Codul muncii, principiului stabilității muncii are o foarte mare importanță. Durata nedeterminată a contractului individual de muncă, prevăzută de art. 12 alin. (1) din Codul muncii, trebuie înțeleasă ca un mijloc de asigurare a continuității muncii, a permanenței ei. Contractul trebuie să rămână în ființă pe o perioadă cât mai îndelungată. Încetarea lui poate avea loc numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.
[ Mai mult... ]

Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit - Horatiu Sasu
Dreptul persoanei de a-și alege liber activitatea pe care înțelege să o desfășoare înseamnă în mod necesar și dreptul său de a hotărî încetarea contractului de muncă.
Aceasta în condițiile în care incidența actelor juridice unilaterale ale angajatorului și, respectiv, ale salariatului asupra executării și încetării contractului individual de muncă este diferită substanțial. Legea nu îi permite salariatului să modifice printr-un act juridic unilateral clauzele esențiale ale contractului individual de muncă (locul muncii, felul muncii ș.a.). Dimpotrivă - este adevărat, excepțional - angajatorul poate să modifice prin actul său unilateral clauzele esențiale ale contractului individual de muncă, în condițiile restrictive impuse de art. 42-48 din Codul muncii. Rezultă că poziția părților este inegală, fiind defavorabilă salariatului. Într-un alt context, anume cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin act juridic unilateral al uneia dintre părțile sale, situația este următoarea:
[ Mai mult... ]

Libertatea muncii - Denisa Pătrașcu
Prin acest articol se reiterează principiul garantării libertății muncii, prevăzută de art.41 din Constituția României potrivit căruia dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. Încălcarea acestei prevederi duce la nulitatea de drept a contractului individual/colectiv de muncă care o încalcă. Un act normativ care cuprinde dispoziții contrare acestui articol este neconstituțional, în măsura în care Curtea Constituțională se pronunță în acest caz.
Această prevedere reprezintă unul din drepturile fundamentale ale omului, prevăzut de art.23 pct.1 din Declarația universală a drepturilor omului.
[ Mai mult... ]

Libertatea muncii - Horatiu Sasu
Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit pentru că este însuși dreptul ființei umane de a trăi, de a-și procura resursele necesare vieții prin munca sa. Acest drept este inerent ființei umane, natural și imprescriptibil (Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida, Constituția României - comentată și adnotată, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", București, 1992, pag. 96).
În planul raporturilor juridice de muncă, libertății persoanei de a-și alege profesia, meseria și locul de muncă îi corespunde libertatea angajatorului de a-și alege colaboratorii, fără discriminări, dar și cu excluderea oricărei constrângeri administrative în vederea angajării de salariați.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    1.Clauză care îngrădește dreptul la muncă. Clauza contractuală care îngrădește dreptul la muncă al salariatului, în concret dreptul de a-și alege un alt loc de muncă decât cel la care funcționează, încalcă dispozițiile art. 3 Codul muncii și nu poate produce efecte juridice. Aceste îngrădiri sau limitări ale dreptului la muncă sunt acceptabile numai dacă au ojustificare rezonabilă și obiectivă și dacă salariatul, în schimbul asumării unei obligații care-i îngrădește libertatea muncii, primește ocompensație pentru această ingerință în dreptul său la muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    63 A. Țiclea, op. cit., curs universitar, 2004, p. 225. 
    64 A se vedea I. Albu, Libertatea contractuală, în Dreptul nr. 3/1993, p. 29-30; V. Pătulea, Principiul libertății contractuale și limitele sale, în Dreptul nr. 10/1997, p. 24-26. 
    65 A. Țiclea, Soluții și propuneri privind interpretarea și aplicarea unor dispoziții ale Codului muncii, în RRDM nr. 2/2003, p. 9-10. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Noțiune. În dreptul muncii se întâlnesc două categorii de principii: principii fundamentale generale ale sistemului dreptului (principiul legalității, principiul democrației, principiul egalității în fața legii etc.) și principii fundamentale specifice dreptului muncii25. 
    25 Pentru mai multe detalii, a se vedea, F. Roșioru, Dreptul individual al muncii, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 168-234.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    1.Clauză care îngrădește dreptul la muncă. Clauza contractuală care îngrădește dreptul la muncă al salariatului, în concret dreptul de a-și alege un alt loc de muncă decât cel la care funcționează, încalcă dispozițiile art. 3 Codul muncii și nu poate produce efecte juridice. Aceste îngrădiri sau limitări ale dreptului la muncă sunt acceptabile numai dacă au ojustificare rezonabilă și obiectivă și dacă salariatul, în schimbul asumării unei obligații care-i îngrădește libertatea muncii, primește ocompensație pentru această ingerință în dreptul său la muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Domeniul de aplicare
Art 3 Principii fundamentale
Art 4 Principii fundamentale
Art 5 Principii fundamentale
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)
Noi teorii în dreptul muncii (I)
Opoziția lucrătorilor la transfer
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
Prietenii contabilității - Bazele contabilitații nr. 16/2019
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 19/2019
Libertatea de circulație a lucrătorilor - libertate fundamentală în cadrul Uniunii Europene // Freedom of movement for workers - fundamental freedom within the European Union
Unele considerații privind soluționarea litigiilor individuale de muncă și conflictelor colective de muncă: aspecte juridico-practice din legislația Republicii Moldova
Hărțuire la locul de muncă; hărțuirea psihologică; mobbing; interdicția instrumentalizării persoanei salariatului; nulitatea actului juridic privind încetarea raporturilor de muncă prin acord; răspunderea angajatorului
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...