Art 29 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 29.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Comentarii expert (2)

(1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(2) Modalitățile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar - și în regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale. Reviste (3)

(4) Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cu privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea prealabilă a celui în cauză. Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Nuanțări în practică - Horatiu Sasu
După cum s-a remarcat, este vorba de “încunoștiințare” și nu despre acordul salariatului (I. T. Ștefănescu, Ș. Beligrădeanu, Prezentare de ansamblu și observații critice asupra noului Cod al muncii, în Dreptul nr. 4/2003, pag. 22), ceea ce nu rezolvă problema controlului confidențialității datelor. Aici apare și o problemă pentru angajator, generată de interpretare:„activitățile” nu înseamnă „activitatea”! Cu alte cuvinte se pot cere informații privind activitățile – conform celor arătate mai sus –, dar nu și privind activitatea: vechimea la angajatorul respectiv, disciplina, performanțele, inițiativa, puncte bune și puncte slabe din activitatea salariatului... Strict în litera legii, aceste informații nu se pot solicita și nu se pot transmite între angajatori. Însă tocmai aceste aspecte sunt de interes pentru angajatorul interesat de candidatul respectiv și tocmai aceste informații sunt cerute de angajatori – o practică evident contrară legii, dar care pornește de la realitatea că, de fapt, paradoxal, legea ignoră total necesitățile reale de informare ale angajatorilor. În practică, angajatorii se informează unii pe alții despre mult mai multe aspecte decât permite legea, pornind de la ideea că norma nu conține sațciune, iar salariatul interesat nu poate să probeze decât foarte greu discuția dintre angajatori sau, dacă poate, este foarte greu să probeze prejudiciul. [ Mai mult... ]

Proba practică = muncă la negru? - Horatiu Sasu
În practică avem două situații care aparent sunt ireconciliabile:
* pe de o parte prevederea legală pe care o adnotăm și care permite așa-numita "probă de lucru" ca modalitate de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale unui candidat la un anumit post (mai ales la posturile ce presupun dexteritate) - aspect ce presupune o muncă
[ Mai mult... ]

Verificarea aptitudinilor profesionale și personale ale salariatului - Costel Gilca
a) Caracterul „intuitu profesionale”
Apreciem că legiuitorul creează o confuzie între selecție și verificarea aptitudinilor.
[ Mai mult... ]

Verificarea competentelor la angajare - Denisa Pătrașcu
Verificarea aptitudinilor profesionale se realizează atât la angajare cât și prin intermediul perioadei de probă. La angajare, modalitatea concretă de verificare a aptitudinilor (competențe profesionale, probarea certificărilor necesare activității, vechimea în specialitate) se realizează diferențiat în funcție de activitate dar și de prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil, statutul de personal – profesional sau disciplinar, regulamentul intern, dacă legea nu stabilește o altă modalitate.
Angajatorul este limitat de lege în arealul de informații pe care îl poate solicita la verificarea în vederea angajării, astfel: doar informații care au ca scop de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale și poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cu privire la funcțiile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea prealabilă a celui în cauză.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Textul modificator conține, în fapt, un singur element de noutate, în sensul înlocuirii termenului de funcție cu cel de activitate, păstrându-se neschimbat conținutul și semnificația dispoziției legale în ansamblul ei. 
    Apreciem că formularea promovată de legea modificatoare a Codului muncii este, prin generalitatea ei, – activități în loc de funcții – mai adecvată la standardul terminologic legal, întrucât angajații nu sunt toți încadrați pe funcții, cu precădere muncitorii necalificați. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cu privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea prealabilă acelui în cauză (art. 29 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Dacă litigiile privind executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă presupun un contract individual de muncă în ființă, litigiile privind încheierea și încetarea acestora pot să vizeze, în primul caz, și în mod necesar vizează în al doilea caz, contracte ce nu sunt în ființă, incluzând situația în care contractul individual de muncă nu amai fost încheiat, iar litigiul s-a născut în legătură cu procesul de încheiere aacestuia [de exemplu, în legătură cu nerespectarea unor obligații rezultate din procedura de informare prevăzută de art. 17 Codul muncii, în special alin. (7) al acestui articol, sau în legătură cu procedura de verificare prealabilă aaptitudinilor profesionale ori de concurs prevăzute de art. 29-30 Codul muncii]. De asemenea, aceste litigii pot viza nulitatea contractului individual de muncă întrucât această sancțiune intervine pentru nerespectarea unor condiții legale impuse pentru valabila sa încheiere (art. 57 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cu privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea prealabilă acelui în cauză (art. 29 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Dacă litigiile privind executarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă presupun un contract individual de muncă în ființă, litigiile privind încheierea și încetarea acestora pot să vizeze, în primul caz, și în mod necesar vizează în al doilea caz, contracte ce nu sunt în ființă, incluzând situația în care contractul individual de muncă nu amai fost încheiat, iar litigiul s-a născut în legătură cu procesul de încheiere aacestuia [de exemplu, în legătură cu nerespectarea unor obligații rezultate din procedura de informare prevăzută de Codul muncii, în special alin. (7) al acestui articol, sau în legătură cu procedura de verificare prealabilă aaptitudinilor profesionale ori de concurs prevăzute de -30 Codul muncii]. De asemenea, aceste litigii pot viza nulitatea contractului individual de muncă întrucât această sancțiune intervine pentru nerespectarea unor condiții legale impuse pentru valabila sa încheiere (art. 57 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Art 38 Executarea contractului individual de muncă
Art 39 Executarea contractului individual de muncă
Reviste:
Investigațiile asupra vieții private a candidatului, înainte de angajare. Legal sau nu?
Condițiile prealabile la încheierea unui contract individual de muncă (I)
Investigațiile asupra vieții private a candidatului, înainte de angajare. Legal sau nu?
Perioada de probă. Propuneri de lege ferenda
Încălcarea dreptului la demnitate în muncă pe durata contractului individual de muncă
STUDIU DE CAZ: Ce consecințe are distincția între perioada de lucru și perioada de probă referitor la un act al ITM-ului?
STUDIU DE CAZ : Contract individual de muncă suspendat
Notificarea scrisă de încetare a contractului individual de muncă în perioada de probă. Legalitate. Starea de boală a salariatului/Written notice of termination of the individual employment agreement during the trial period. Lawfulness. Employee's illness
Imunitatea de jurisdicție a Uniunii Europene
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 27/2019
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...