Art 274 Reguli speciale de procedură | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Reguli speciale de procedură -
Art. 274.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

Hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Forța executorie a hotărârilor - Costel Gilca
Cea de-a doua situație, menționată în alin. (2) al art. 467 NCPC, este cea a părții care a executat de bună voie sentința supusă căii de atac a apelului, motiv pentru care cu privire la dispozițiile executate nu mai are deschisă procedura apelului principal.
În ceea ce privește litigiile de muncă, aceste prevederi din Noul Cod de procedură civilă trebuie corelate cu dispozițiile art. 274 din Codul muncii care instituie regula conform căreia hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept. În urma acestei corelări reiese faptul că partea care a executat parțial hotărârea de primă instanță, nu mai are dreptul de a face apel principal cu privire la dispozițiile executate, având în vedere că potrivit art. 275 din Codul Muncii dispozițiile acesteia se completează cu cele ale Codului de procedură civilă.
[ Mai mult... ]

Repararea prejudiciului moral. Dovada îndeplinirii condițiilor răspunderii patrimoniale. Lipsa - Mădălina Moceanu
Conform art. 274 din Codul muncii hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept, aceeași prevedere fiind reluată și de dispozițiile art. 278 alin.1 pct.1din Codul de procedură civilă (în vigoare la data emiterii titlului), în sensul că hotărârile primei instanțe sunt executorii de drept când au ca obiect plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă.
Prin urmare, hotărârea pronunțată în fond poartă atributul executorialității, astfel că, dacă ea poate fi pusă în executare silită fără nici o altă formalitate, potrivit art. 374 indice 1 Cod procedură civilă, în mod simetric, de la aceeași dată, un debitor diligent și de bună credință o poate executa benevol.
[ Mai mult... ]

Trebuie emisă o decizie prin care angajat. să dispună repun. salariat. în postul deținut anterior dacă inst. a dispus anul. deciziei de conc - Mădălina Moceanu
De vreme ce instanța a dispus anularea deciziei de concediere intră în funcțiune principiul retroactivității, adică nulitatea produce efecte nu numai pentru viitor, ci și pentru trecut, înlăturând efectele concedierii produse între momentul emiterii actului și cel al anulării de către instanță.
Din acest principiu izvorăște și cel al repunerii în situația anterioară, ceea ce înseamnă că persoana în cauză trebuie să-și recupereze toate drepturile de care a fost deposedată prin decizia nelegală a angajatorului, respectiv statutul de salariat, funcția, postul, locul de muncă, precum și despăgubiri echivalente cu salariul datorat pe acea perioada cât a fost împiedicat să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 277 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 278 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 279 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 280 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 281 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Art IV "
Reviste:
Conflict de muncă având ca obiect despăgubiri constând din dobânda aferentă drepturilor salariale plătite cu întârziere. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune. Aplicabilitatea dispozițiilor Deciziei nr. 7/27.04.2015 pronunțată de îCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Apel admis
Repararea prejudiciului moral, urmare a achitării cu întârziere de către angajator a despagubirilor acordate în baza unui titlu executoriu în materia raporturilor de muncă. Dovada îndeplinirii condițiilor răspunderii patrimoniale. Lipsa faptei ilicite
Suspendarea provizorie a executării sentinței. Cerere ulterioară soluționării cererii de suspendare a executării formulate în cadrul recursului
Considerații privind măsura în care instituțiile dreptului muncii au fost afectate de intrarea în vigoare a noului Cod civil și de procedură civilă
13. Reintegrarea salariatului în alt post decât cel avut anterior concedierii. Concediere pentru absențe nemotivate. Nelegalitatea cercetării disciplinare
Considerații privind punerea în executare a hotărârilor judecătorești pronunțate în litigiile de muncă
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
Decizie de concediere a unui salariat, căruia anterior i s-a mai desfăcut contractul individual de muncă, prima decizie de concediere fiind anulată cu reintegrarea în postul avut anterior, salariatul nemaiprezentându- se la muncă. Legalitatea celei de-a doua decizii de concediere. Admitere recurs
;
se încarcă...