Art 273 Reguli speciale de procedură | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Jurisdicția muncii - Reguli speciale de procedură -
Art. 273.
- Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgență, instanța fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Administrarea probelor - Costel Gilca
Conform art. 273 NCPC, administrarea probelor se face în regim de urgență, instanța putând să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia. Legea neprevăzând o perioadă de timp în care probele trebuie administrate, rezultă că rămâne la aprecierea instanței să stabilească dacă partea întârzie nejustificat administrarea probelor. Având în vedere tăcerea legii cu privire la înțelesul noțiunii de întârziere nejustificată în administrarea probelor, rămâne ca instanța să aprecieze în concret când întârzierea este nejustificată. Angajatorul decăzut din dreptul de a administra o dovadă va putea totuși să se apere, discutând în fapt și în drept temeinicia susținerilor și a dovezilor părții potrivnice.
Curtea Constituțională a statuat că reglementarea decăderii părții din beneficiul probei în cazul întârzierii nejustificate a administrării ei este constituțională deoarece dispozițiile legale avute în vedere „sunt menite să asigure soluționarea cu celeritate a conflictelor de muncă, în primul rând, în interesul salariatului, al apărării raporturilor de muncă și al exercitării dreptului la muncă. Angajatorul, în apărarea sa, trebuie să dovedească legalitatea și temeinicia măsurii de concediere, fiind obligat să prezinte probele în acest sens înainte de prima zi de înfățișare. Dacă angajatorul întârzie, în mod nejustificat, administrarea acestor probe, el poate fi decăzut chiar și din probele admise anterior”, iar „în urma decăderii angajatorului din proba admisă în apărare, sarcina administrării acesteia nu revine salariatului, aplicându-se, în continuare, regula generală potrivit căreia sarcina probei revine angajatorului.”
[ Mai mult... ]

Decăderea din probă într-un litigiu de muncă. Condițiile în care poate fi cerută - Mădălina Moceanu
Decăderea din probă este sancțiunea ce poate fi aplicată părții, care din neglijență sau cu scopul de a tergiversa judecata, nu depune diligența necesară pentru administrarea unei probe încuviințată de instanță la cererea sa.
Pe cale de consecință, aplicarea sancțiunii poate fi cerută de partea adversă, iar nu de către partea care a solicitat administrarea probei și doar până la administrarea probei.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 277 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 278 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 279 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 280 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 281 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Reviste:
Constatare vechime neîntreruptă în muncă
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Hărțuire la locul de muncă; hărțuirea psihologică; mobbing; interdicția instrumentalizării persoanei salariatului; nulitatea actului juridic privind încetarea raporturilor de muncă prin acord; răspunderea angajatorului
Sporuri salariale. Indemnizație de concediu
;
se încarcă...