Art 271 Reguli speciale de procedură | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Jurisdicția muncii - Reguli speciale de procedură -
Art. 271.
- Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile. Jurisprudență

(3) Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Celeritatea proceselor - Costel Gilca
Celeritatea procesului de dreptul muncii
Potrivit acestui articol toate litigiile de muncă trebuie soluționate în regim de urgență. Pentru a realiza această impunere, termenele de judecată în astfel de cazuri nu pot depăși 15 zile, totodată procedura de citare se consideră legal îndeplinită dacă este făcută cu 24 de ore înaintea termenului de judecată.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Invocarea și rezolvarea excepțiilor procedurale – printre care și cele referitoare la competență – desfășurarea judecății, pronunțarea și cuprinsul hotărârilor, precum și căile de atac sunt supuse normelor de drept comun, cu unele particularități determinate de specificul conflictelor de muncă. 
    În soluționarea acestor conflicte, legea reglementează unele reguli procedurale specifice, imperativul fiind acela al urgenței462. Cu toate acestea, instituția ordonanței președințiale, reglementată de dreptul comun (art. 996 și urm. C. proc. civ..) nu-și găsește aplicarea în materia discutată. Într-adevăr, de vreme ce procedura de soluționare a conflictelor de muncă este reglementată de legislația specială (a muncii), care instituie imperativul urgenței, este exclusă intr-o atare situație, incidența dreptului comun. Așa fiind, o cerere de ordonanță președințială, având ca obiect suspendarea unei decizii de concediere nu poate fi primită463. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 277 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 278 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 279 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 280 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 281 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Contestația privind tergiversarea unui proces de muncă
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
13. Răspunderea patrimonială a salariaților. Condiții
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Răspunderea juridică a funcționarilor publici și sancțiunile aplicabile: aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale^1
Conducător auto. Nerespectare timp obligatoriu de odihnă. Obligarea de către angajator la nerespectarea timpului de odihnă. Răspundere patrimonială
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...