Art 27 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 27.
- Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

(1) O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Jurisprudență

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă. Jurisprudență, Comentarii expert (3)

(3) Competența și procedura de eliberare a certificatului medical, precum și sancțiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. Jurisprudență

(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă.

(5) La angajarea în domeniile sănătate, alimentație publică, educație și în alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita și teste medicale specifice.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Angajarea în baza unui certificat medical - Costel Gilca
a) Aspecte practice
Anterior prestării efective a muncii, conform acestui articol din Codul muncii, salariatul trebuie să prezinte un certificat medical din care să rezulte că acesta este apt atât fizic, cât și psihic pentru prestarea muncii pentru care a fost selectat.
[ Mai mult... ]

Certificatul medical - Denisa Pătrașcu
Pentru ca o persoană să aibă calitatea de subiect al raportului de muncă trebuie să aibă capacitatea de a muncii, aceasta implicând atât capacitatea fizică (forță de muncă, reflexe) cât și psihică (discernământ).
Potrivit art.8 lit.a din Legea nr.418/2004 medicul de medicină muncii supraveghează sănătatea angajaților pe baza prevederilor legale și a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaților, respectând principiile de etică, astfel: efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea muncii și la încetarea activitatii profesionale în respectivul loc de muncă.
[ Mai mult... ]

Nulitatea "acoperită" prin interpretarea sistematică a prevederilor legale - Horatiu Sasu
În prezent, față de prevederile alineatului pe care îl adnotăm, nulitatea s-ar părea că nu se mai acoperă. Însă art. 57 alin. (3) C. muncii, care arată limpede că nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege.
E o prevedere care duce la acoperirea retroactivă a nulității contractului individual de muncă din cauza lipsei inițiale a examenului medical la angajare.
[ Mai mult... ]

O diferențiere necesară - Horatiu Sasu
Cine constată nulitatea contractului de muncă generată de lipsa examenului medical? Art. 56 C.muncii arată că nulitatea se constată de către instanță sau prin acordul părților. Deci NU Inspectoratul Teritorial de Muncă poate să declare nulitatea, ci eventual poate să ceară constatarea ei, câtă vreme textul Codului muncii sugerează că nulitatea are caracter absolut, deci orice persoană interesată poate cere constatarea ei, ca în cazul oricărei nulități absolute. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Abrogarea alin. (3) al art. 27 materializează voința legiuitorului de a considera nul orice contract de muncă încheiat fără ca, în prealabil, angajatul să fie supus unui examen medical care să ateste prin elaborarea avizului medical corespunzător starea sa de sănătate și aptitudinile necesare în vederea exercitării atribuțiilor postului. 
    Această soluție este criticabilă din cel puțin 2 puncte de vedere. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Abrogat

(3) În situația în care salariatul prezintă certificatul medical după momentul încheierii contractului individual de muncă, iar din cuprinsul certificatului rezultă că cel în cauză este apt de muncă, contractul astfel încheiat rămâne valabil.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Art 37 Executarea contractului individual de muncă
Reviste:
Certificatul medical la angajare și ulterior angajării: Ce trebuie să reținem?
Condițiile prealabile la încheierea unui contract individual de muncă (I)
Când trebuie să aducem certificatul medical la muncă?
VIDEO: Când se solicită certificatul medical la muncă?
Modificarea Codului muncii în materia răspunderii contravenționale a angajatorului, între necesitate normativă și realitate socială
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 28/2019
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 43/2019
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...