Art 269 Competența materială și teritorială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii - Competența materială și teritorială -
Art. 269.
- Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor stabilite conform Codului de procedură civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3)

(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Competența materială și teritorială - Costel Gilca
a) Competența teritorială
Din punct de vedere al dreptului muncii, Codul muncii derogă de la aceste prevederi cu caracter general, menționând la art. 269 alin. (2) din Codul muncii că cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. 1 se adresează instanței competente în a cărei circumscripție își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul reclamantului.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere și prevederile art. 278 alin. (2) Codul muncii, Curtea consideră că prezentul litigiu constituie un conflict de muncă, astfel încât, potrivit art. 269 Codul muncii și art. 208 și 210 din Legea nr. 62/2011 (republicată – n.n.), respectiv art. 95 C. proc. civ.. Tribunalul Constanța este competent să soluționeze prezenta cauză potrivit regulilor de constituire a completului aplicabile conflictelor de muncă. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Competența materială și teritorială. Potrivit art. 208 și 210 din Legea dialogului social, conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunalul în a cărui circumscripție își are domiciliul sau locul de muncă reclamantul. Este consacrată astfel o competență alternativă. Totuși, atunci când reclamant este angajatorul persoană juridică competența aparține tribunalului în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul. În cazul coparticipării procesuale active, cererea va putea fi formulată la instanța competentă pentru oricare dintre reclamanți337. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011 dispune: „Conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal”. 
    Așadar, în ceea ce privește competența materială, legiuitorul instituie plenitudinea de competență a tribunalelor referitor la soluționarea conflictelor (litigiilor) de muncă, printre care se află, desigur, și cele referitoare la sancționarea disciplinară. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere și prevederile art. 278 alin. (2) Codul muncii, Curtea consideră că prezentul litigiu constituie un conflict de muncă, astfel încât, potrivit art. 269 Codul muncii și art. 208 și 210 din Legea nr. 62/2011 (republicată – n.n.), respectiv art. 95 C. proc. civ.. Tribunalul Constanța este competent să soluționeze prezenta cauză potrivit regulilor de constituire a completului aplicabile conflictelor de muncă. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Având în vedere și prevederile art. 278 alin. (2) Codul muncii, Curtea consideră că prezentul litigiu constituie un conflict de muncă, astfel încât, potrivit art. 269 Codul muncii și art. 208 și 210 din Legea nr. 62/2011 (republicată – n.n.), respectiv art. 95 C. proc. civ.. Tribunalul Constanța este competent să soluționeze prezenta cauză potrivit regulilor de constituire a completului aplicabile conflictelor de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Art 272 Reguli speciale de procedură
Art 273 Reguli speciale de procedură
Art 274 Reguli speciale de procedură
Art 275 Reguli speciale de procedură
Art 276 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 277 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 278 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 279 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Studiu de caz - În cazul conflictelor de muncă, competența teritorială este una alternativă
Studiu de caz - Competența în litigiile de muncă. Prescrierea dreptului la acțiune
Legea dialogului social - Art. 208. Conflictele individuale de muncă (comentariu)
Atunci când domiciliul reclamantei este în străinatate, Tribunalul București este competent să soluționeze litigiul de muncă
Contract sportiv. Diferența dintre un contract individual de muncă și o convenție civilă de prestări servicii
Litigiu de muncă. Acțiune formulată de o societate prin sucursală. Competență teritorială/Labour dispute. Motion lodged by a company through its subsidiary. Territorial jurisdiction
Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizațiilor sindicale în acțiuni promovate în numele membrilor de sindicat, precum și a dispozițiilor art. 269 alin. (2) [fost 284 alin. (2)] din Legea nr. 52/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind determinarea instanței competente teritorial în soluționarea conflictelor de muncă în cazul acestor acțiuni
Competență teritorială. Unitate fără personalitate juridică care acționează ca mandatar al reclamantei
Competență teritorială. Litigiu de muncă. Invocarea excepției de necompetență. Interpretarea art. 130 alin. (2) C. proc. civ.
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 1/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 19/2012
;
se încarcă...