Art 261 Răspunderea penală | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea penală -
Art. 261.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Neexecutarea plății salariului - Costel Gilca
Punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești se realizează cu ajutorul forței coercitive a statului, în măsura în care angajatorul nu execută de bună voie obligația privind plata salariilor stabilite prin hotărâre judecătorească.
Legiuitorul stabilește că pe lângă posibilitatea recurgerii la executarea silită, neîndeplinirea de către angajator a obligației de plată a salariilor stabilite prin hotărâre judecătorească reprezintă faptă penală și se pedepsește fie cu amendă penală, fie cu închisoare de la 3 la 6 luni.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Art 270 Reguli speciale de procedură
Art 271 Reguli speciale de procedură
Reviste:
Repararea prejudiciului moral, urmare a achitării cu întârziere de către angajator a despagubirilor acordate în baza unui titlu executoriu în materia raporturilor de muncă. Dovada îndeplinirii condițiilor răspunderii patrimoniale. Lipsa faptei ilicite
;
se încarcă...