Art 26 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 26.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (3)

(1) Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Când angajatorul este obligat la plata sporului pentru mobilitate și confidențialitate? - Mădălina Moceanu
Eventualele prestații pentru clauze precum cea de mobilitate și confidențialitate nu se cuvin automat prin simplul fapt că o persoană exercită o anumită funcție, ci ele trebuie stabilite prin negocierea părților și înscrise în contractul individual de muncă sau în CCM la nivel de unitate.
Fără înscrierea lor în aceste două acte și fără să existe un act normativ care să impună obligația acordării acestor drepturi fără a fi înscrise în contractele respective acordarea acestora nu are nici un temei legal.
[ Mai mult... ]

Clauza de confidentialitate - Denisa Pătrașcu
Clauza de confidențialitate se bazează pe obligația salariatului de fidelitate, și asemenea clauzei de neconcurență, reprezintă o garanție suplimentară a angajatorului că salariatul/ fostul salariat nu va întreprinde acțiuni care să-i afecteze interesele.
Avînd în vedere faptul că legiuitorul nu face referire doar la informațiile cu caracter confidențial se poate accepta interpretarea că orice informație sau date de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă, poate reprezenta obiectul acestei clauze.
[ Mai mult... ]

Clauza de confidențialitate în contractul individual sau colectiv de muncă - Costel Gilca
Dispozițiile privind clauza de confidențialitate reprezintă o aplicare concretă a obligației de fidelitate a salariatului (art. 39 alin. (2) lit. f) din Codul muncii).
Conform acestui articol obligația de confidențialitate revine salariatului sau fostului salariat numai în situația în care se încheie o clauză expresă în acest sens care să prevadă că salariatul nu are obligația de a transmite date sau informații de care a luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite de regulamentele interne sau contractul de muncă aplicabil.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Clauzele specifice facultative enumerate în cuprinsul art. 20 Codul muncii au caracter exemplificativ și își găsesc reglementarea la art. 21-26 din același cod. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Clauzele specifice facultative enumerate în cuprinsul art. 20 Codul muncii au caracter exemplificativ și își găsesc reglementarea la art. 21-26 din același cod. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Art 36 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ/SHORT CONSIDERATIONS ON THE CLAUSES OF THE INDIVIDUAL EMPLOYMENT CONTRACT/CONSIDÉRATIONS SUCCINTES SUR LES CLAUSES DU CONTRAT D’EMPLOI INDIVIDUEL
Drepturile și obligațiile părților: specificul efectelor contractului de muncă și rolul specific al dreptului muncii
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
REVISTA PRESEI: Clauza de confidențialitate va fi limitată în timp, prin modificări la Codul Muncii
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Clauze facultative într-un contract individual de muncă. Clauza de confidențialitate și neconcurență
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...