Art 259 Răspunderea patrimonială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea patrimonială -
Art. 259.
- Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (1)

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă. Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Executarea silită de drept comun - Costel Gilca
Legiuitorul reglementează posibilitatea ca angajatorul să se adreseze executorului judecătoresc în vederea recuperării sumelor de bani, în situația în care între momentul primei rețineri și momentul în care s-ar recupera ultima sumă de bani s-ar scurge termenul de prescriere de trei ani.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 660, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Recuperarea prejudiciului dacă au trecut 3 ani, dar prejudiciul încă nu a fost recuperat integral - Horatiu Sasu
În acest caz vom putea urmări silit bunurile salariatului, fără să mai ținem cont de ratele din salariu.
Față de prevederile art. 259 din Codul muncii, în practică, s-a ridicat întrebarea dacă angajatorul, constatând de la început că paguba pe care a produs-o salariatul este atât de mare, încât este evident că nu va putea fi integral acoperită prin rețineri lunare din salariu, nu ar putea trece direct la executarea silită a bunurilor salariatului, făcând aplicarea prevederilor art. 259 din Codul muncii. Instanțele judecătorești au răspuns însă constant negativ, din mai multe considerente:
[ Mai mult... ]

Urmărirea silită asupra bunurilor (I). Coordonate - Horatiu Sasu
Și în actuala reglementare legală este evidentă preocuparea pentru protecția socială a salariaților. Astfel, de la regula statornicită prin art. 257 și art. 258 alin. (1), urmărirea silită potrivit dreptului comun, în condițiile Codului de procedură civilă, este admisibilă cu titlu de excepție numai în două situații și anume:
- dacă salariatul - debitor nu mai este încadrat în temeiul unui contract individual de muncă la niciun angajator (creditorul sau alt angajator) ori ca funcționar public (art. 258 alin. (2));
[ Mai mult... ]

Urmărirea silită asupra bunurilor (II). Posibile controverse - Horatiu Sasu
Din cauza redactării sale, art. 259 din Codul muncii poate să nască o serie de controverse care s-ar rezuma, în esență, la puncte de vedere diferite, rezumate și discutate de literatura juridică (Ion Traian Ștefănescu, Răspunderea patrimonială reglementată prin noul Cod al muncii, în Dreptul nr. 9/2003, pag. 33-34):
a) într-un prim punct de vedere, s-ar putea susține că aplicarea tezei finale a art. 259 ("...angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă"), se poate face de la bun început, după ce s-a efectuat prima rată de rețineri, apreciindu-se, în baza valorii ei, că prin rețineri lunare ulterioare din salariu, nu s-ar acoperi prejudiciul într-un termen de maximum 3 ani;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Art 269 Competența materială și teritorială
Reviste:
Executarea silită a despăgubirilor
Angajarea răspunderii funcționarului public ca urmare a constatării unui prejudiciu de către Curtea de Conturi. Momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999
Reținere din salariu. Decizie debit în lipsa acordului salariatului sau a unei hotărâri judecătorești definitive care să constate că datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă
Calificarea clauzei prin care părțile au determinat valoarea cheltuielilor pentru pregătirea profesională a salariatului
Considerații asupra răspunderii disciplinare și asupra răspunderii patrimoniale a salariaților
Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 36/2019
Regimul juridic specific stabilit de noul Cod administrativ pentru personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice
;
se încarcă...