Art 258 Răspunderea patrimonială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea patrimonială -
Art. 258.
- Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit. Reviste (3), Comentarii expert (2)

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce se întâmplă în situația în care salariatul având poprire pe salariu își schimbă locul de muncă sau este pensionat? - Dragoman Simona
Potrivit art. 785 Cod procedură civilă, POPRIREA RĂMÂNE ÎN FIIN?Ă atunci când salariatul (debitorul) își schimbă locul de muncă sau este pensionat. Angajatorul (terțul poprit) va trimite actele prin care a înființat poprirea noului angajator sau organului de asigurări sociale competent, care de la data primirii acestor documente, devine TER? POPRIT și continuă poprirea.
Obligațiile ce îi revin terțului poprit (noul angajator sau organul de asigurări sociale competent) sunt prevăzute la art. 786 Cod procedură civilă.
[ Mai mult... ]

Recuperarea prejudiciului dacă salariatul nu mai are contract individual de muncă - Horatiu Sasu
Dacă fostul salariat nu s-a mai încadrat nicăieri, nici în temeiul unui contract individual de muncă nici ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedură civilă (art. 622 alin. (2) Cod procedură civilă). Aceasta înseamnă că angajatorul își va putea recupera prejudiciul scoțând, de exemplu, la o licitație publică o parte din bunurile fostului salariat.
De observat că această situație intervine inclusiv dacă salariatul care a produs prejudiciul se pensionează, inclusiv dacă, după pensionare, se reîncadrează cumulând pensia cu salariul (art. 729 alin. (1) Cod procedură civilă).
[ Mai mult... ]

Recuperarea prejudiciului în situația în care încetează contractul de muncă al salariatului - Horatiu Sasu
Potrivit art. 258. alin. (1) din Codul muncii, în cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.
Pentru a continua recuperarea prejudiciului de la angajatorul succesiv, va trebui ca fostul angajator să îi comunice noului angajator și salariatului (după caz) titlul executoriu, respectiv hotărârea judecătorească prin care s-au operat reținerile din salariu la fostul angajator.
[ Mai mult... ]

Reținerile după încetarea contractului de muncă - Costel Gilca
Legiuitorul reglementează răspunderea materiale în situația în care contractul individual de muncă încetează anterior ca angajatorul să își fi recuperat prejudiciul.
Legiuitorul are în vedere două situații:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Art 266 Dispoziții generale
Art 267 Dispoziții generale
Art 268 Dispoziții generale
Reviste:
Executarea silită a despăgubirilor
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
STUDIU DE CAZ: Despre termenul în care se pot solicita de către angajator sume de bani achitate necuvenit salariatului
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Observații critice și propuneri de lege ferenda în materia răspunderii disciplinare a salariaților
Codul Muncii - Art. 248. Sancțiunile disciplinare (comentariu)
;
se încarcă...