Art 255 Răspunderea patrimonială | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea patrimonială -
Art. 255.
- Jurisprudență, Reviste (14), Comentarii expert (1)

(1) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Precizare: Ce înseamnă “salariul net”? - Horatiu Sasu
Din coroborarea art. 257 alin. (1) (care se referă la "drepturile salariale") și a art. 257 alin. (2) (care se referă la” o treime din salariul net”) cu art. 160 din Cod ("Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile precum și alte adaosuri") rezultă că art. 257 are în vedere toate drepturile salariale înscrise în art. 160, respectiv, o treime din toate acestea, după deducerea con­tribuțiilor suportate de salariatul-debitor (de asigurări sociale etc.), precum și a impozitului pe salariu (Ion Traian Ștefănescu, Răspunderea patrimonială reglementată prin noul Cod al muncii, în Dreptul nr. 9/2003, pag. 32). [ Mai mult... ]

Răspunderea colectivă - Costel Gilca
Legiuitorul stabilește prin acest articol principiile participării la răspunderea patrimonială în situația în care prejudiciul a fost produs de mai mulți salariați, și anume:
– În situația în care se poate stabili gradul de contribuție la producerea prejudiciului, atunci răspunderea se va realiza în raport cu gradul de contribuție la producerea ei;
[ Mai mult... ]

Răspunderea conjunctă (I). Aplicabilitatea principiului - Horatiu Sasu
Această formă de răspundere este reglementată de prevederile art. 255 Codul muncii și de Legea gestionarilor nr. 22/1969 la art. 27 alin. (1).
Răspunderea comună se întâlnește în toate cazurile când există un singur prejudiciu și mai mulți autori. Ea reprezintă de fapt o multitudine de răspunderi personale ale unor persoane cu culpe concurente în producerea prejudiciului. Este considerată ca o formă derivată a răspunderii individuale (personale) pentru că, deși nu pierde acest caracter, funcționează în mod paralel, privind pe fiecare persoană în parte, coautoare la producerea unui singur prejudiciu. Angajatorul are drept la despăgubire pentru întreaga valoare a prejudiciului suferit, însă paguba se sancționează între coautori potrivit părții contributive a fiecăruia la producerea prejudiciului.
[ Mai mult... ]

Răspunderea conjunctă (II). Criteriul - Horatiu Sasu
Criteriul principal pentru stabilirea răspunderii fiecărui coparticipant la producerea prejudiciului este gradul său de contribuție la cauzarea acestuia. În lipsa acestui criteriu, adică în cazurile în care gradul de participare a fiecărui coautor la producerea pagubei nu se poate preciza, art. 255 (2) din Codul muncii prevede că răspunderea fiecărei persoane se stabilește proporțional cu salariul sau net de la data constatării pagubei. Dar – s-a arătat într-o decizie a instanțelor - toate confuziile legate de gradul de culpă trebuie eliminate prin adminis­trarea de probe și abia apoi, dacă în măsura în care fiecare a contribuit la provocarea pagubei nu va putea fi determinată se vor aplica dispozițiile referitoare la răspunderea conjunctă (Curtea de Apel Cluj, secția civilă, decizia nr. 772/1998, în Buletinul Jurisprudenței...pe anul 1998, pag. 188-190 și în Alexandru Țiclea, Dreptul muncii. Culegere de practică judiciară, Editura Rosetti, București, 2001, pag. 261).
Pentru pagubele produse din gestiuni criteriul are un corectiv, în sensul că trebuie avut în vedere și timpul lucrat de la ultima inventariere a bunurilor. În cazul în care paguba s-a constatat într-o gestiune în care manipularea bunurilor se face fie de mai multe persoane în același timp în colectiv, fie în schimburi succesive, fără predare între schimburi, despăgubirea angajatorului se face și proporțional cu timpul lucrat de fiecare de la ultima inventariere în gestiunea în care s-a produs paguba.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Art 262 Răspunderea penală
Art 263 Răspunderea penală
Art 264 Răspunderea penală
Art 265 Răspunderea penală
Reviste:
Răspunderea patrimonială a angajatului gestionar. Condiții. Admitere apel
13. Răspunderea patrimonială a salariaților. Condiții
Servicii medicale. Contract de achiziții publice. Neîndeplinirea condițiilor privind răspunderea patrimonială a personalului medical
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Răspunderea patrimonială a personalului silvic/The forestry personnel’s patrimonial liability
Răspunderea civilă a funcționarului public
ÎCCJ: De ce este interzisă clauza penală într-un contract individual de muncă?
Regimul juridic al diurnei. Inexistența unei convenții
Clauza penală în contractul de muncă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Codul muncii, respectiv că stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate
;
se încarcă...