Art 252 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 251 Răspunderea disciplinarăTITLUL XI Răspunderea juridică - CAPITOLUL III Răspunderea patrimonială -
Art 253 Răspunderea patrimonială

TITLUL XI Răspunderea juridică - CAPITOLUL II Răspunderea disciplinară -
Art. 252.
- Jurisprudență (12), Practică judiciară (182), Reviste (39), Doctrină (5), Modele (2), Comentarii expert (4), Referințe în cărți (3), Hotărâri judecătorești

(1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (87), Reviste (19), Doctrină (2), Comentarii expert (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: Jurisprudență (23), Practică judiciară (143), Reviste (40), Doctrină (2), Comentarii expert (5), Caută hotărâri judecătorești

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; Jurisprudență (7), Practică judiciară (68), Reviste (23), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (7), Practică judiciară (47), Reviste (12), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; Jurisprudență (9), Practică judiciară (92), Reviste (17), Comentarii expert (4), Caută hotărâri judecătorești

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică; Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată; Practică judiciară (14), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată. Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării. Jurisprudență (5), Practică judiciară (15), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta. Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (47), Reviste (16), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...