Art 251 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică - Răspunderea disciplinară -
Art. 251.
- Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (4), Modele (2), Comentarii expert (2)

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (8)

(2) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (10)

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1)

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Abatere disciplinară. Absențe nemotivate de la locul de muncă. Legalitatea măsurii concedierii - Mădălina Moceanu
Articolul 267 alin. 2 Codul muncii (actualul art. 251 alin. 2 din Codul muncii) dispune: „În vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii”.
În lumina acestor dispozitii legale angajatorul, prin adresa MM-407 din 11 aprilie 2006, a convocat reclamantul la sediul unitatii „joi, 13 aprilie 2006 ora 7,30 pentru clarificarea situatiei personale” pe motiv ca „începând cu data de 5 aprilie 2006 este absent nemotivat de la serviciu si, în conformitate cu prevederile Codului muncii , art. 61 lit. a si ale Regulamentului de ordine interioara pentru personalul civil din M.A.N., art. 51 alin. 2 este posibil de concediere care tin de persoana salariatului”.
[ Mai mult... ]

Care este consecința neconvocării legale a salariatului în cazul unei cercetări disciplinare? - Mădălina Moceanu
Atât timp cât convocarea nu a fost efectiv adusă la cunoștința reclamantului, figurând ca mutat de la adresă, pârâta avea obligația de a o recomunica și la adresa mandatarei, pentru a se asigura respectarea dreptului la apărare și legalitatea cercetării disciplinare.
Totodată, nulitatea convocării atrage nulitatea actelor subsecvente, inclusiv a deciziei de concediere, cu consecințele legale referitoare la drepturile salariale și la reintegrarea solicitată,
[ Mai mult... ]

Cercetarea disciplinară - Costel Gilca
a) Filozofia textului de lege
Filozofia adoptării acestui articol constă în intenția legiuitorului de a proteja salariații de abuzul angajatorilor cu privire la sancționarea disciplinară a salariaților, urmare a unei abateri disciplinare a salariatului.
[ Mai mult... ]

Conflict de muncă. Administrare probe în rejudecarea – Obligativitatea deciziei instanței de control judiciar - Mădălina Moceanu
Dezlegarea dată problemelor de drept de către instanța de apel, precum și necesitatea administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului.
Prima instanță de judecată nu a respectat dispozițiile date de instanța apel, în sensul că nu a analizat susținerile apelantei cu privire la contestarea semnăturii de pe decizia de concediere contestată în prezenta cauză. Față de caracterul devolutiv al apelului, acest aspect a fost dezlegat însă în fața instanței de apel.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Prevederile art. 251 Codul muncii impun efectuarea cercetării după convocarea prealabilă aangajatului și posibilitatea acestuia de afi asistat de un avocat sau un reprezentant al sindicatului din care face parte. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Numai ignorarea de către angajator a obligației legale de a efectua o cercetare prealabilă a faptelor care pot fi calificate abateri disciplinare, etapă instituită ca o garanție în favoarea salariatului pentru evitarea eventualelor abuzuri în exercitarea dreptului angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare salariatului, poate atrage nulitatea absolută de plano a deciziei de sancționare disciplinară. Eventualele neregularități ale procedurii disciplinare prealabile propriu-zise au valoarea unor cauze de nulitate relativă ale actului unilateral emis de angajator, care pot interveni în măsura în care salariatul se prevalează de nerespectarea unor norme juridice care ocrotesc interesul său particular. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Reprezintă prima fază a acțiunii disciplinare. Sesizat din oficiu ori de câte ori de către o altă persoană – inclusiv de șeful ierarhic al autorului faptei – cel abilitat să aplice sancțiunea, trebuie, mai întâi, să dispună efectuarea cercetării disciplinare. 
    Consecință a declarării neconstituționalității dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. a) Codul muncii, angajatorul nu poate suspenda contractul individual de muncă al celui cercetat pe perioada realizării operațiunii menționate266. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Prevederile art. 251 Codul muncii impun efectuarea cercetării după convocarea prealabilă aangajatului și posibilitatea acestuia de afi asistat de un avocat sau un reprezentant al sindicatului din care face parte. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Prevederile art. 251 Codul muncii impun efectuarea cercetării după convocarea prealabilă aangajatului și posibilitatea acestuia de afi asistat de un avocat sau un reprezentant al sindicatului din care face parte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Art 261 Răspunderea penală
Reviste:
Abatere disciplinară. Consum de alcool în incinta societății în afara programului de lucru
Cercetare disciplinară. Lipsa apărării salariatului. Lipsa menționării motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate
Decizie de sancționare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, insulte și acuzații neadecvate. Contestație. Respingere
Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă
Importanța termenului de convocare pentru economia cercetării disciplinare
Comunicare convocator cercetare disciplinară prin curierat rapid. Administrare probe în rejudecarea. Obligativitatea deciziei instanței de control judiciar. Nulitatea sentinței pronunțate în rejudecare. Consecințe în ce privește suportarea cheltuielilor de judecată
13. Reintegrarea salariatului în alt post decât cel avut anterior concedierii. Concediere pentru absențe nemotivate. Nelegalitatea cercetării disciplinare
Aspecte generale privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii
Opinie privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție de 30 de zile în situația aplicării sancțiunilor disciplinare - Critica Recursului în interesul legii declarat de Parchetul General
Concediere pe durata incapacității temporare de muncă. Nulitatea deciziei de concediere. încetarea de drept a contractului individual de muncă potrivit dispozițiilor art. 56 lit. c) din Codul muncii
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Raport de cercetare disciplinară prealabilă
Decizie numire comisie cercetare disciplinară prealabilă
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
Convocare în vederea desfășurării cercetării disciplinare
Proces-verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară
;
se încarcă...