Art 250 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Răspunderea disciplinară -
Art. 250.
- Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (37), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (6), Librăria Indaco (1)

Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

b) gradul de vinovăție a salariatului; Jurisprudență, Comentarii expert (3)

c) consecințele abaterii disciplinare; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

”Angajatorul stabilește...”. Este totuși posibilă prorogarea de competență a organelor care dispun sancțiuni disciplinare? - Horatiu Sasu
În cazurile în care abaterile disciplinare se săvârșesc de mai multe persoane, pentru care competența de stabilire a sancțiunii revine – potrivit legii – unor organe diferite, este necesar ca aplicarea sancțiunilor să se facă de organul cu gradul ierarhic cel mai înalt, operând astfel o prorogare de competență. De pildă, în cazul când abaterea este săvârșită de o persoană încadrată prin hotărârea organului ierarhic superior, împreună cu alta numită de reprezentantul angajatorului, ar trebui ca să se facă de organe diferite. Este evident că o asemenea soluție naște o sumă de dificultăți, atât de ordin procedural, cât și de drept material (de pildă, aprecierea abaterii poate fi făcută în mod diferit și deci aplicate sancțiunile diferite; deciziile sau ordinele de sancționare pot fi emise la date calendaristice diferite și deci termenele de formulare a plângerii să înceapă și să se termine la alte date; organele competente a soluționa plângerile sunt altele și ele ar putea da soluții diferențiate). În interesul unei stabiliri unitare a răspunderii disciplinare și spre a evita contrarietatea de hotărâri în cazul când abaterea s-a săvârșit de mai multe persoane, este evident că apare ca absolut necesară o prorogare de competență, urmând ca aplicarea sancțiunii să fie făcută de un singur organ și anume cel cu gradul ierarhic cel mai înalt (pe larg, în Institutul Central de Cercetări Economice, Raporturi de muncă, Supliment al Revistei economice, 1989, pag. 241). [ Mai mult... ]

Comportarea generală în serviciu a salariatului. Posibile erori în apreciere - Horatiu Sasu
La acest capitol pot să apară frecvent erori de apreciere, pe care managementul resurselor umane ni le descoperă, mai ales prin analogie cu activitatea evaluatorilor. Spre exemplu, adesea fiind îngăduitor, evaluatorul evită posibilele nemulțumiri și discuții neplăcute cu angajatul în cauză; fiind sever, pur și simplu îl reduce la tăcere (Rentrop & Straton, Consilier - Managementul resurselor umane, pag. E79-030).
Efectul de „aură” este un alt element care poate păcăli pe evaluatorul cu mai puțină experiență. Apare atunci când evaluatorul este dominat în percepția sa, deci și în luarea deciziilor, de una din trăsăturile pozitive ale candidatului (de exemplu, asertivitatea, aspectul fizic deosebit de plăcut, corelarea cu anumite persoane renumite), minimizând inconștient importanța celorlalte trăsături caracteristice. Pe parcurs intervievatorul va căuta doar confirmarea acestei trăsături și nu va sesiza sau va minimiza aspectele care o contrazic (Rodica M. Cândea, Dan Cândea, Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, 1998, pag. 214). Efectul apare și când cel care ia interviul este impresionat de un anume răspuns (favorabil sau nefavorabil) și nu aude în continuare decât lucrurile legate de acesta. Ideal ar fi ca cel care ia interviul să culeagă toate informațiile posibile despre un solicitant, înainte de a-l judeca (Robert L. Mathis, Panaite C Nica, Costache Rusu, Managementul resurselor umane, Editura Economică, 1997, pag. 213).
[ Mai mult... ]

Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator - Mădălina Moceanu
Prezența la locul de muncă este o obligație generală a oricărui salariat, constituind premisa prestării activităților înscrise în fișa postului. În atare situație, absența salariatului de la locul de muncă îmbracă forma abaterii disciplinare indiferent de vreun specific al activității angajatorului.
Ceea ce diferă este caracterul abaterii, absența unui salariat putând avea consecințe mai grave sau mai puțin grave, după cum antrenează sau nu disfuncții în procesul muncii mai multor salariați, a întregii activități sau încetarea acestei activități.
[ Mai mult... ]

Concluzii privind corecta apreciere a situației de fapt - Horatiu Sasu
Din cele ce am arătat apare ca evident că în toate cazurile organul competent să aplice sancțiunea va trebui să se preocupe cu toată atenția de individualizarea acesteia, de dozarea ei, ținând seama de criteriile prevăzute de lege, deoarece numai o corelare justă a sancțiunii cu gravitatea faptei este de natură să asigure realizarea rolului educativ și preventiv al răspunderii (Sanda Ghimpu, Alex.Țiclea, Dreptul muncii, Casa de Editura și Presa “Șansa” SRL, București, 1997, pag. 408).
Mai este de observat că, dacă prevederile Codului muncii sunt prevederi aplicabile tuturor salariaților, cuprinzând criterii cu caracter general și principial, statutele disciplinare din diferite sectoare de activitate (sistemul energetic național, transporturi, poștă și telecomunicații) cuprind dispoziții cu caracter mai concret, stabilind în ce cazuri și pentru ce abateri se aplică una sau alta din sancțiunile disciplinare (Institutul Central de Cercetări Economice, Raporturi de muncă, Supliment al Revistei economice, 1989, pag. 235).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Avându-se în vedere, conform art. 250 Codul muncii, ______________ [7]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: împrejurările în care fapta afost săvârșită; gradul de vinovăție asalariatului; consecințele abaterii disciplinare; comportarea generală în serviciu asalariatului; eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta (art. 250 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Constatând vinovăția salariatului, după efectuarea cercetării prealabile (sau după constatarea imposibilității efectuării ei datorită culpei celui în cauză), angajatorul urmează să stabilească sancțiunea disciplinară, pe baza următoarelor criterii legale: 
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 
    b) gradul de vinovăție a salariatului; 
    c) consecințele abaterii disciplinare; 
    d) comportarea generală la serviciu330; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: împrejurările în care fapta afost săvârșită; gradul de vinovăție asalariatului; consecințele abaterii disciplinare; comportarea generală în serviciu asalariatului; eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta (art. 250 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Constatând vinovăția salariatului, după efectuarea cercetării prealabile (sau după constatarea imposibilității efectuării ei datorită culpei celui în cauză), angajatorul urmează să stabilească sancțiunea disciplinară, pe baza următoarelor criterii legale: 
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 
    b) gradul de vinovăție a salariatului; 
    c) consecințele abaterii disciplinare; 
    d) comportarea generală la serviciu330; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Art 260 Răspunderea contravențională
Reviste:
Criteriile de individualizare a sancțiunilor disciplinare sunt facultative?
Criterii privind stabilirea sancțiunii disciplinare
Opinie privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție de 30 de zile în situația aplicării sancțiunilor disciplinare - Critica Recursului în interesul legii declarat de Parchetul General
înlocuirea sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu altă sancțiune. Prerogativa disciplinară a angajatorului de a aplica sancțiunea în temeiul art. 247 Codul muncii, dar cu respectarea criteriilor prevăzute de art. 250. Admitere apel
Considerații asupra răspunderii disciplinare și asupra răspunderii patrimoniale a salariaților
Posibilitatea delegării responsabilităților ce revin angajatorului în dreptul muncii
Sancțiune disciplinară. Individualizare. reducerea salariului de bază cu 10% pe 2 luni. Legalitate
Decizie de sancționare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, insulte și acuzații neadecvate. Contestație. Respingere
Condițiile răspunderii disciplinare - lipsa vinovăției
Efectele suspendării contractului individual de muncă asupra termenului de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzut de art. 252 alin. (1) Codul muncii
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Decizie de sancționare
Referințe în cărți:
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2013
;
se încarcă...