Art 25 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 25.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Comentarii expert (3)

(1) Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații suplimentare în bani sau în natură. Reviste (3), Comentarii expert (5)

(2) Cuantumul prestațiilor suplimentare în bani sau modalitățile prestațiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Când angajatorul este obligat la plata sporului pentru mobilitate și confidențialitate? - Mădălina Moceanu
Eventualele prestații pentru clauze precum cea de mobilitate și confidențialitate nu se cuvin automat prin simplul fapt că o persoană exercită o anumită funcție, ci ele trebuie stabilite prin negocierea părților și înscrise în contractul individual de muncă sau în CCM la nivel de unitate.
Fără înscrierea lor în aceste două acte și fără să existe un act normativ care să impună obligația acordării acestor drepturi fără a fi înscrise în contractele respective acordarea acestora nu are nici un temei legal.
[ Mai mult... ]

Clauza care exclude delegarea - Horatiu Sasu
Determinarea locului de muncă constituie o componentă esențială a contractului individual de muncă, așa cum prevede art. 17 alin. (4) coroborat cu art. 17 alin. (3) lit. b) din Codul muncii. Având în vedere că locul muncii nu poate fi modificat decât prin acordul părților (art. 41 alin. (1) coroborat cu art. 41 alin. (3) lit. b) din Codul muncii), în contactul de muncă este necesar să se precizeze încă de la încheierea acestuia dacă salariatul își va desfășura activitatea într-un singur loc, într-o anumită rază determinată, ori în alte localități decât în cele în care se află angajatorul.
Așadar, locul de muncă ar putea fi în mai multe puncte, DACĂ s-a prevăzut în contractul individual de muncă acest lucru. Salariatul nu are un loc de muncă fix, stabil, urmând să își desfășoare activitatea în locuri specifice atribuțiilor pe care le are de îndeplinit (de exemplu, poștașul, liniorul din sectorul telefoniei fixe, revizorul din cadrul serviciului financiar al unei întreprinderi cu numeroase filiale etc.).
[ Mai mult... ]

Clauza de mobilitate - Denisa Pătrașcu
Potrivit prevederilor art.17 alin.2 lit.b din Codul Muncii, locul muncii trebuie să fie înscris în contractul individual de muncă. Dacă executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se execută într-un loc stabil de muncă, părțile trebuie să specifice acest lucru prin contract.
Mobilitatea crescută a activității implică un efort fizic suplimentar, motiv pentru care salariatul are dreptul la prestații suplimentare în bani sau în natură, negociabile (echivalent al cheltuielilor de transport, cazare, masă) și expres menționate în contractul individual de muncă.
[ Mai mult... ]

Clauza de mobilitate ca parte a contractului individual de muncă - Costel Gilca
Clauza de mobilitate nu trebuie confundată cu delegarea salariatului, chiar dacă în principiu cele două sunt asemănătoare și anume deplasarea, în vederea prestării muncii, în alte locuri decât locul de muncă al salariatului.
Astfel, dacă în situația delegării salariatul are un loc de muncă stabil și exercită în mod temporar atribuțiile sale în afara locului de muncă stabilit, deplasările având așadar caracter ocazional, în situația clauzei de mobilitate, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într un singur loc de muncă, ci aceștia se deplasează în alte locuri în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, având așadar caracter permanent.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Modificarea adusă Codului muncii în privința acestui articol constă în adăugarea unui nou alineat, prin care se stabilește că drepturile bănești și prestațiile în natură cuvenite unui angajat al cărui contract de muncă este „afectat” de o clauză de mobilitate se fixează prin contractul de muncă respectiv. 
    Această soluție este binevenită, întrucât formalizează din punct de vedere obligațional izvorul juridic al acestor prestații prin trimiterea la contractul individual de muncă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații suplimentare în bani sau în natură. Cuantumul prestațiilor suplimentare în bani sau modalitățile prestațiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă (art. 25 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    2. Problemă rămasă nereglementată. Modificarea Codului muncii nu remediază o problemă semnalată de doctrină20: este dificil de a face deosebirea dintre dispoziția din art. 17 alin. (3) lit. b) Codul muncii (informarea cu privire la locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri) și cea cuprinsă în art. 25 din același Cod (clauza de mobilitate – executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă). În ambele situații salariatul își îndeplinește sarcinile de muncă în diverse locuri. El nu are un loc de muncă fix, stabil, urmând să își desfășoare activitatea în locuri specifice atribuțiilor pe care le are de îndeplinit (de exemplu, poștașul, liniorul din sectorul telefoniei fixe, revizorul din cadrul serviciului financiar al unei întreprinderi cu numeroase filiale etc.). Locul de muncă rămâne, în continuare, un element esențial al contractului individual de muncă, doar că el nu este fix, ci este circumscris sarcinilor de serviciu. Prestarea muncii în diferite locuri nu înseamnă o modificare a contractului individual de muncă, ci tocmai aplicarea prevederilor acestuia. În consecință – se arată în opinia pe care o prezentăm – dacă în contractul individual de muncă s-a menționat, conform art. 17 alin. (3) lit. b) Codul muncii, „posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri”, clauza de mobilitate, în virtutea căreia „executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă”, nu mai prezintă interes. Rezultă că redactarea art. 25 Codul muncii rămâne – chiar și după modificarea Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 – deficitară deoarece reia, în esență, prevederea din art. 17 alin. (3) lit. b), care intră în sfera clauzelor generale obligatorii din contractul individual de muncă. 
    20 O. Ținca, Clauza de mobilitate din contractul individual de muncă, în Dreptul nr. 11/2003, p. 100-101.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații suplimentare în bani sau în natură. Cuantumul prestațiilor suplimentare în bani sau modalitățile prestațiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă (art. 25 Codul muncii). [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(2) Cuantumul prestațiilor suplimentare în bani sau modalitățile prestațiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă.

(2) Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații suplimentare în bani sau în natură.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Art 35 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Clauze facultative într-un contract individual de muncă. Clauza de mobilitate, de formare profesională și altele
întrebări și răspunsuri
Clauză de mobilitate. Relocare. Plata cheltuielilor de judecată
Codul muncii - Art. 17. Informarea cu privire la clauzele esențiale din contract (comentariu)
Studiu de caz: Clauza de mobilitate în contractul individual de muncă
Din nou despre timpul de lucru, delegare și detașare - între legislația europeană și cea a României
Prietenii Fiscalității nr. 31/2019
Munca suplimentară
De ce este importantă clauza din CIM referitoare la locul muncii?
Aspecte generale privind răspunderea disciplinară în dreptul muncii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...