Art 249 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Răspunderea disciplinară -
Art. 249.
- Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Interzicerea amenzilor disciplinare - Costel Gilca
Acest articol stabilește alte două principii fundamentale ale răspunderi disciplinare, și anume:
– amenzile disciplinare sunt interzise;
[ Mai mult... ]

Stabilirea sancțiunii disciplinare în cazul în care fapta salariatului produce consecințe negative în mai multe domenii - Horatiu Sasu
Dincolo de regula menționată în art. 249 alin. (2) Codul muncii, în situațiile în care, prin aceeași faptă, se săvârșește o abatere discipli¬nară dar și o contravenție, persoana vinovată își angajează o dublă răspun¬dere: disciplinară și administrativă (prin aplicarea de sancțiuni contravențio¬nale). Aceasta nu înseamnă că se încalcă principiul interdicției sancționării aceleiași fapte de două ori, deoarece aceeași faptă poate fi pedepsită atât ca abatere disciplinară cât și ca faptă contravențională. Asemenea cumulări sunt posibile datorită scopului diferit al răspunderilor declanșate – disciplinare, respectiv administrative. În al doilea rând, cumulul sancțiunilor este posibil și din cauza gradelor de pericol social diferit al unor fapte la nivel macrosocial și la nivel de colectivitate. Spre exemplu, nerespectarea cerințelor de calitate sau de igienă sanitară la un produs este o abatere disciplinară la locul de muncă și contravenție pentru organul de control și de inspecție și control din afara unității (Ioan Santai, Introducere în studiul Dreptului, Sibiu, 1994, pag. 142).
De asemenea, dacă abaterea disciplinară a creat concomitent un prejudiciu angajatorului, acest prejudiciu poate fi recuperat în baza dispozițiilor referitoare la răspunderea patrimonială (art. 253 – 259 C. muncii).
[ Mai mult... ]

Stabilirea sancțiunii disciplinare în cazul în care prin fapta salariatului se încalcă concomitent mai multe obligații de serviciu - Horatiu Sasu
În activitatea angajatorilor există frecvent situații în care un salariat săvârșește o faptă prin care au fost încălcate mai multe îndatoriri de serviciu. De pildă, o persoană lipsește de la serviciu nemotivat în ziua când avea obligația să supravegheze desfășurarea unor analize de laborator și să consemneze rezultatul lor, drept pentru care dereglează un întreg lanț de produție sau de decizii, sau nu comunică organului ierarhic superior unele date necesare.
Într-o astfel de situație se naște în mod firesc întrebarea dacă persoanei vinovate i se va aplica o singură sancțiune sau dimpotrivă, va fi sancționată separat pentru încălcarea fiecărei obligații în parte. Astfel spus, problema este de a ști dacă pluralitatea de încălcări a îndatoririlor de serviciu atrage sau nu o pluralitate de sancțiuni disciplinare (pe larg, în: Raporturi de muncă, Supliment al Revistei economice editat de Institutul Central de Cercetări Economice, 1989, pag. 235-236).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Constatând vinovăția salariatului, după efectuarea cercetării prealabile (sau după constatarea imposibilității efectuării ei datorită culpei celui în cauză), angajatorul urmează să stabilească sancțiunea disciplinară, pe baza următoarelor criterii legale: 
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 
    b) gradul de vinovăție a salariatului; 
    c) consecințele abaterii disciplinare; 
    d) comportarea generală la serviciu330; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Art 258 Răspunderea patrimonială
Art 259 Răspunderea patrimonială
Reviste:
REPERE ESENȚIALE ALE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
Repere esențiale ale răspunderii disciplinare a executorilor judecătorești
Entitate juridică sindicală. Calitatea procesuală activă. Competența teritorială. Aplicarea normei de drept. Sesizarea sau respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale
Procedura aplicabilă sancționării disciplinare în cazul unui contract individual de muncă încheiat între un sportiv și o structură sportivă
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (II)
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...