Art 248 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 247 Răspunderea disciplinară Art 249 Răspunderea disciplinară

TITLUL XI Răspunderea juridică - CAPITOLUL II Răspunderea disciplinară -
Art. 248.
- Jurisprudență (3), Practică judiciară (64), Reviste (8), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt: Jurisprudență (5), Practică judiciară (20), Reviste (10), Doctrină (1), Modele (2), Caută hotărâri judecătorești

a) avertismentul scris; Jurisprudență (5), Practică judiciară (36), Reviste (13), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; Practică judiciară (13), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; Jurisprudență (4), Practică judiciară (52), Reviste (17), Caută hotărâri judecătorești

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Jurisprudență (7), Practică judiciară (76), Reviste (19), Comentarii expert (6), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. Jurisprudență (3), Practică judiciară (6), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (8), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...