Art 247 Răspunderea disciplinară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Răspunderea disciplinară -
Art. 247.
- Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (96), Reviste (33), Doctrină (8), Modele (5), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (10), Doctrină (3), Comentarii expert (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (58), Reviste (46), Doctrină (3), Comentarii expert (7), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cine constată, inițial, abaterea disciplinară? - Horatiu Sasu
Pentru ca organul competent să poată declanșa această procedură prealabilă aplicării sancțiunii, este necesară existența unei sesizări scrise sau verbal, sau să se sesizeze din oficiu. În lipsa unei reglementări, s-a admis ca sesizarea se poate formula în orice formă, și de oricine, de regulă de șeful ierarhic al autorului abaterii, ori de organele de control ale unității sau din afara acesteia (Institutul Central de Cercetări Economice, Raporturi de muncă, Supliment al Revistei economice, 1989, pag. 233). Sesizarea se poate face și de către oricare dintre salariați.
Este posibil, în mod frecvent, ca însuși conducătorul unității să constate existența abaterii și autorul acesteia, ori necorespunderea profesională, fie în cadrul exercitării obligațiilor sale de control ierarhic operativ curent, fie în alte împrejurări. În aceste situații, conducătorul unității va dispune efectuarea cercetărilor, de regulă de către șeful ierarhic al învinuitului, sau după caz de către șeful unui compartiment, serviciu, etc., ori - în funcție de împrejurări - de către o comisie constituită ad-hoc.
[ Mai mult... ]

Cum se antrenează răspunderea disciplinară în cazul unor gestionari cu gestiune colectivă? - Mădălina Moceanu
Chiar daca reclamantii au calitatea de gestionari, iar gestiunea este una colectiva, antrenarea raspunderii disciplinare se face individual, in functie de abaterile savârsite de fiecare in parte in raport cu sarcinile pe care le aveau de îndeplinit conform fisei postului si obligatiilor stipulate in regulamentul intern, contractul individual de munca, CCM aplicabil, ordinele si dispozitiile conducatorilor ierarhici.
Extras din Decizia nr.758/CM/20.12.2010, Curtea de Apel Constanța, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Definiția răspunderii disciplinare - Costel Gilca
Angajatorul, în virtutea dreptului de proprietate și de dispoziție asupra dreptului său de proprietate, dispune de trei prerogative: de organizare, de conducere și de sancționare (reglementate de art. 40 alin. (1) din Codul muncii).
Prerogativa disciplinară presupune dreptul angajatorului de a aplica salariaților din subordinea sa sancțiuni, în temeiul existenței raporturilor de muncă.
[ Mai mult... ]

Încălcarea fără vinovăție a dispozițiilor din regulam. de ordine interioară – neinformarea salar. cu privire la modificarea regulamentului - Mădălina Moceanu
Pentru a produce efecte juridice, respectiv pentru a angaja raspunderea disciplinara a salariatilor în cazul nerespectarii, orice dispozitie a angajatorului trebuie adusa la cunostinta salariatilor.
În caz contrar, nu se poate vorbi despre nerespectarea culpabila a disciplinei muncii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 247-id_liid_link=12093125;nk=12093123;252, art. 61 lit. a) și a art. 63 alin. (1) Codul muncii [10]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez pretențiile pe dispozițiile art. 247-252, art. 62 alin. (2) și (3), art. 63, art. 74, art. 76, art. 77, art. 78 Codul muncii (Legea nr. 53/2003). [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Răspunderea disciplinară reglementată de art. 247-252 din Codul [m]uncii implică stabilirea certă aîncălcării de către angajat aunei norme legale, din regulamentul intern, acontractului individual sau colectiv de muncă ori aunor dispoziții și ordine legale ale conducătorilor ierarhici. [ Mai mult... ] 

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
   1. Salariata a solicitat daune morale în cuantum de 50.000 lei, invocând suferințele pe plan moral, social și profesional provocate de angajator, prin actele de hărțuire zilnică, abuzurile și actele de discriminare din partea directoarei agenției. 
    Toate susținerile și apărările contestatoarei privind starea sa specială de sănătate și atitudinea angajatorului în raport cu această stare sunt făcute în contextul contestației împotriva măsurii unilaterale a angajatorului de încetare a contractului individual de muncă și din această perspectivă se examinează, fără posibilitatea de extindere a analizei asupra modului în care, în general, s-au derulat raporturile de muncă dintre părți, în vederea stabilirii unui eventual comportament discriminatoriu al angajatorului și acordării de despăgubiri, conform O.G. nr. 137/2000, pentru fapte care nu au legătură cu decizia de sancționare disciplinară. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Prerogativa disciplinară. Răspunderea disciplinară a salariaților derivă din existența raportului de subordonare308 dintre salariat și angajator. În cadrul acestui raport de subordonare, angajatorul dispune de prerogative de direcție și control în ceea ce privește activitatea salariatului, precum și de o prerogativă disciplinară, corelativă acestora, în temeiul căreia angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 237 Inspecția Muncii
Art 238 Inspecția Muncii
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Art 253 Răspunderea patrimonială
Art 254 Răspunderea patrimonială
Art 255 Răspunderea patrimonială
Art 256 Răspunderea patrimonială
Art 257 Răspunderea patrimonială
Reviste:
înlocuirea sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă cu altă sancțiune. Prerogativa disciplinară a angajatorului de a aplica sancțiunea în temeiul art. 247 Codul muncii, dar cu respectarea criteriilor prevăzute de art. 250. Admitere apel
Demisie fără indicarea termenului de preaviz. Efecte
19. Procedura concedierii disciplinare. Condiții legale privind forma deciziei de concediere, prevăzute sub sancțiunea nulității
Opinie privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție de 30 de zile în situația aplicării sancțiunilor disciplinare - Critica Recursului în interesul legii declarat de Parchetul General
Decizie de sancționare disciplinară. Inaplicabilitatea regulamentului de ordine interioară neadus la cunoștința salariatului sancționat
Condițiile răspunderii disciplinare - lipsa vinovăției
Săvârșirea faptei de plagiat. Profesor universitar Aplicarea sancțiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă. Termenul de prescripție
REPERE ESENȚIALE ALE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
Repere esențiale ale răspunderii disciplinare a executorilor judecătorești
Sancțiune disciplinară. Individualizare. reducerea salariului de bază cu 10% pe 2 luni. Legalitate
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
Dreptul muncii, ediția 1
Modele:
Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară (dreptul muncii)
Decizie de sancționare
Proces-verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară
Referat de sesizare a abaterii disciplinare
Decizie numire comisie cercetare disciplinară prealabilă
Referințe în cărți:
Dreptul muncii - Curs universitar
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
;
se încarcă...