Art 242 Regulamentul intern | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Regulamentul intern -
Art. 242.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (2)

Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții: Reviste (1)

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității; Reviste (3)

c) drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;

d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; Jurisprudență, Reviste (2)

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; Jurisprudență, Reviste (5)

g) reguli referitoare la procedura disciplinară; Jurisprudență, Reviste (3)

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Conținutul minim al Regulamentul intern - Costel Gilca
Legiuitorul menționează doar elementele principale pe care trebuie să le cuprindă regulamentul intern, angajatorul având dreptul și posibilitatea să reglementeze orice alt aspect pe care îl consideră necesar, inclusiv coduri de conduită, elemente de deontologie profesională etc.
a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității.
[ Mai mult... ]

Rolul Regulamentului intern - Horatiu Sasu
Regulamentul intern este un act intern al unei persoane juridice prin care se stabilește structura sa generală, compartimentele de lucru și atribuțiile lor, relațiile dintre ele și raporturile cu conducerea unității respective. Este așadar actul intern din cadrul angajatorului prin care se stabilesc îndatoririle personalului, măsurile care se impun în vederea organizării muncii și asigurării disciplinei muncii (Ion Traian Ștefănescu, Contractul individual de muncă, Editura Lumina Lex, București, 1999, pag. 15).
Respectarea prevederilor înscrise în regulament este obligatorie pentru toți salariații, iar în acest scop el trebuie publi­cat spre a fi perfect cunoscut, desfășurându-se în paralel o muncă asiduă de educație a salariaților, în sensul realizării unui nivel ridicat al disciplinei în muncă.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Comentariu Art. 242. 
    Urmare amodificării Codului muncii afost introdusă lit. i) în cuprinsul textului de lege care se referă la criteriile și procedurile de evaluare în strânsă legătură cu dispozițiile cu caracter principial ale art. 17 și 40 din Cod. 
    Așadar, izvorul juridic principal pentru stabilirea acestor criterii și proceduri devine regulamentul intern. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Articolul trebuie corelat cu prevederile modificate ale art. 242, care, la lit. i), arată că Regulamentul intern va cuprinde, în mod obligatoriu, „criteriile și procedurile de evaluare profesională asalariaților”. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    2.1. Preliminarii 
    În accepțiunea juridică a noțiunii, izvoarele dreptului nu privesc esența dreptului, ci formele specifice în care acestea își găsesc expresia10. Pentru a-și realiza rolul de organizare a vieții sociale, normele juridice sunt exprimate în anumite forme, proprii dreptului, care poartă denumirea generică de acte normative. În funcție de organul emitent, acestea sunt: legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență și hotărâri ale Guvernului etc. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;

c) drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;

d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;

c) drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;

d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice.

[ Mai mult... ]


Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Articolul trebuie corelat cu prevederile modificate ale art. 242, care, la lit. i), arată că Regulamentul intern va cuprinde, în mod obligatoriu, „criteriile și procedurile de evaluare profesională asalariaților”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 232 Dispoziții generale
Art 233 Greva
Art 234 Greva
Art 235 Greva
Art 236 Greva
Art 237 Inspecția Muncii
Art 238 Inspecția Muncii
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Art 252 Răspunderea disciplinară
Reviste:
Abaterea disciplinară
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (I)
Importanța termenului de convocare pentru economia cercetării disciplinare
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Codul muncii - Art. 242. Dispoziții minimale (comentariu)
Ce trebuie să știm despre răspunderea disciplinară a salariatului?
Concedierea pentru necorespundere profesională - recomandări procedurale
Modificarea elementelor contractului individual de muncă prin regulamentul de ordine interioară al angajatorului
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Dreptul muncii - Curs universitar
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
;
se încarcă...