Art 241 Regulamentul intern | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică - Regulamentul intern -
Art. 241.
- Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligația întocmirii - Costel Gilca
Regulamentul intern este actul normativ intern cu putere de lege la nivelul organizării angajatorului, întocmit de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților după caz, prin care se reglementează disciplina în muncă în cadrul angajatorului, normele care trebuie respectate de salariat privind sănătatea și securitatea în muncă, dar și elementele care țin de organizarea timpului de muncă, a timpului de producție, precum și a altor aspecte care țin de buna organizare și desfășurare a activității angajatorului.
Regulamentul intern se întocmește de către angajator, iar sindicatul sau reprezentanții salariaților, după caz sunt doar consultați.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concretizarea drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților – care nu se reduc la cele înscrise în art. 39 și art. 40 Codul muncii – se realizează prin regulamentul intern (art. 241-246 Codul muncii). Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    3.1. Regulamentul intern – prerogativa angajatorului. Obligații pentru salariat 
    Art. 257 Codul muncii prevede că regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. 
    Astfel că regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabilește regulile de desfășurare a activității din unitatea respectivă. Întocmirea regulamentului este atributul exclusiv al angajatorului, sindicatul sau reprezentanții salariaților sunt doar consultați. Rezultă că această consultare este facultativă și prin urmare, și în lipsa ei, regulamentul este valabil, iar salariații sunt obligați să-l respecte. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Concretizarea drepturilor și obligațiilor angajatorilor și salariaților – care nu se reduc la cele înscrise în art. 39 și art. 40 Codul muncii – se realizează prin regulamentul intern (art. 241-246 Codul muncii). Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau areprezentanților salariaților, după caz. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 231 Dispoziții generale
Art 232 Dispoziții generale
Art 233 Greva
Art 234 Greva
Art 235 Greva
Art 236 Greva
Art 237 Inspecția Muncii
Art 238 Inspecția Muncii
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Art 248 Răspunderea disciplinară
Art 249 Răspunderea disciplinară
Art 250 Răspunderea disciplinară
Art 251 Răspunderea disciplinară
Reviste:
întrebări și răspunsuri
Opinie privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție de 30 de zile în situația aplicării sancțiunilor disciplinare - Critica Recursului în interesul legii declarat de Parchetul General
Decizie de sancționare disciplinară. Efectele nerespectării cerințelor legale privitoare la cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară urmată de o demisie fără preaviz. Stabilirea și modificarea duratei concediului anual de odihnă
Reprezentanții salariaților
Importanța termenului de convocare pentru economia cercetării disciplinare
Diurnă externă. Indemnizația plătită unui angajat pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă țară, supusă negocierii între salariat și angajator
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Codul Muncii - Art. 241. Întocmirea regulamentului intern (comentariu)
Ce îmi poate face angajatorul dacă nu respect regulamentul intern?
Modificarea elementelor contractului individual de muncă prin regulamentul de ordine interioară al angajatorului
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Răspunderea disciplinară. Teorie și Jurisprudență
;
se încarcă...