Art 24 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 24.
- Jurisprudență, Reviste (11), Comentarii expert (2)

În cazul nerespectării, cu vinovăție, a clauzei de neconcurență salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizației și, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Clauza de neconcurență- nelegalitatea stabilirii cu anticipație a daunelor-interese și inserarea unei clauze penale în CIM - Mădălina Moceanu
Clauza de neconcurență este legală și conformă cu prevederile art.21 al.1 și 2 din Codul muncii, dacă aceasta prevede, în mod concret, activitățile care sunt interzise salariatului la data încetării contractului individual de muncă, cuantumul indemnizației lunare de neconcurență, perioada pentru care își produce efectele, terții în favoarea cărora se interzice prestarea activității, precum și aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiție cu angajatorul.
Cât timp salariatul a încălcat clauza de neconcurență, el nu poate solicita plata indemnizației sau a diferenței de indemnizație, ci este obligat să restituie suma de bani primită cu acest titlu, conform art.24 din Codul muncii.
[ Mai mult... ]

Nelegalitatea stab. anticipate a întinderii prejudiciului provocat angajator. prin nerespectarea clauzei de neconcurență de către salariat - Mădălina Moceanu
Libertatea muncii este asigurată și prin reglementarea încetării contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, act care nu e supus niciunei limitări sau condiții, în afara obligației de preaviz.
Chiar daca salariatul și-a dat acordul cu privire la inserarea clauzei penale (de a plăti o anumită sumă de bani angajatorului în cazul încetării contractului de muncă), aceasta urmează a fi interpretată în favoarea sa, neputându-i-se îngrădi libertatea muncii prin plata unei despăgubiri exorbitante în cazul încetării contractului de muncă.
[ Mai mult... ]

Nerespectarea clauzei de neconcurență - Costel Gilca
Legiuitorul reglementează și situația în care salariatul nu își respectă obligațiile asumate în clauza de neconcurență și anume: restituirea indemnizației primite și, dacă este cazul, obligarea salariatului la plata daunelor interese pentru prejudiciul produs prin nerespectarea clauzei.
Observăm că principala sancțiune este aceea a restituirii indemnizației primite. În măsura în care angajatorul nu s a achitat de obligația sa de a plăti indemnizația, nu există practic nici o sancțiune, deoarece salariatul nu are ce să restituie, de aceea considerăm (a se vedea și comentariul de la art. 21) că această clauză se activează numai la momentul plății indemnizației, iar neplata acestei indemnizații, pe durata desfășurării clauzei de neconcurență, are poate avea semnificația, în funcție de interesele salariatului, de renunțare la clauza de neconcurență din partea angajatorului, fapt care îl eliberează le salariat.
[ Mai mult... ]

Sanctiunea nerespectarii clauzei de neconcurenta - Denisa Pătrașcu
Clauza de neconcurență, fiind parte a contractului individual de muncă nerespectarea acesteia determină declanșarea unui conflict individual de muncă, instanța judecătorească fiind îndrituită să-l soluționeze. Revine în sarcina angajatorului atât să demonstreze încălcarea clauzei de neconcurență negociate, vinovăția fostului salariat, pagubele produse cât și legătura dintre faptă și pagubă.
Instanța poate obliga fostul salariat la restituirea indemnizației încasate până la data emiterii hotărârii judecătorești cât și eventualele daune-interese.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Art 34 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
încetarea raporturilor de muncă ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți. Demisie. Clauză de fidelitate
Soluții jurisprudențiale în domeniul clauzelor de neconcurență
Studiu de caz. Sancțiunea în cazul nerespectării cerințelor legale referitoare la clauza de neconcurență
Clauze facultative într-un contract individual de muncă. Clauza de confidențialitate și neconcurență
STUDIU DE CAZ: Se poate denunța unilateral clauza de neconcurență?
Indemnizație de neconcurentă. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea stabilirii cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului
Neexecutarea obligațiilor contractuale/L'inexecution des obligations contractuelles/The non-performance of the contractual obligations
Clauza de neconcurență prevăzută în anexa la contractul individual de muncă. Conținut, limite, efecte/Non-competition clause provided for in the appendix to the individual employment agreement. Contents, limits, effects
Clauză de neconcurență. Nelegalitatea stabilirii anticipate a întinderii prejudiciului provocat angajatorului prin nerespectarea clauzei de neconcurență de către salariat
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) și art. 254 alin. (3) și (4) din Codul muncii, respectiv că stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legătură cu munca sa, este interzisă și este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate
;
se încarcă...