Art 237 Inspecția Muncii | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Inspecția Muncii -
Art. 237.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Aplicarea reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă este supusă controlului Inspecției Muncii, ca organism specializat al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Jurisdicția Inspecției Muncii - Costel Gilca
Organizarea și funcționarea Inspecției Muncii este reglementată prin Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, precum și prin H.G. nr. 1377 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric.
Reiterăm aceeași critică în ceea ce privește tehnica legislativă, și anume este inadmisibil ca în Codul muncii să fie reglementate câteva elemente privind Inspecția Muncii, pentru ca în realitate Inspecția Muncii să fie reglementată printr-un act normativ special.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Dreptul muncii, ediția 1
    Scop. În conformitate cu prevederile Codului muncii, Inspecția Muncii controlează aplicarea reglementărilor generale și speciale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. 
    Potrivit Regulamentului său de organizare și funcționare304, Inspecția Muncii are rol de coordonare și exercitare a activității de control în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă și al supravegherii pieței produselor din domeniul de competență, în vederea aplicării unitare a dispozițiilor legale în unitățile din sectorul public, mixt, privat, precum și la alte categorii de angajatori. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Art 230 Contractele colective de muncă
Art 231 Dispoziții generale
Art 232 Dispoziții generale
Art 233 Greva
Art 234 Greva
Art 235 Greva
Art 236 Greva
Art 237 Inspecția Muncii
Art 238 Inspecția Muncii
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Art 247 Răspunderea disciplinară
Reviste:
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Doctrină:
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...