Art 236 Greva | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conflictele de muncă - Greva -
Art. 236.
- Referințe în jurisprudență (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Modul de exercitare a dreptului de grevă, organizarea, declanșarea și desfășurarea grevei, procedurile prealabile declanșării grevei, suspendarea și încetarea grevei, precum și orice alte aspecte legate de grevă se reglementează prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Reglementarea legală a grevei - Costel Gilca
Modul de exercitare a dreptului de grevă, organizarea, declanșarea și desfășurarea grevei, procedurile prealabile declanșării grevei, suspendarea și încetarea grevei, precum și orice alte aspecte legate de grevă sunt reglementate prin art. 181 - art. 207 din LDS.
„Codul muncii comentat și adnotat”, pag. 571, ediția 2013, autor Costel Gîlcă, Rosetti International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Cât privește aplicarea acestui text de lege, se vor avea în vedere dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 62/2011 (art. 181-207) care în cea mai mare măsură reproduc prevederile fostei Legi nr. 168/1999, motiv pentru care comentariile noastre referitoare la fostul art. 253 Codul muncii rămân pe deplin valabile (a se vedea Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole, vol. II, p. 333-346). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Art 230 Contractele colective de muncă
Art 231 Dispoziții generale
Art 232 Dispoziții generale
Art 233 Greva
Art 234 Greva
Art 235 Greva
Art 236 Greva
Art 237 Inspecția Muncii
Art 238 Inspecția Muncii
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Art 245 Regulamentul intern
Art 246 Regulamentul intern
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
;
se încarcă...