Art 234 Greva | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conflictele de muncă - Greva -
Art. 234.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Greva reprezintă încetarea voluntară și colectivă a lucrului de către salariați. Reviste (1)

(2) Participarea salariaților la grevă este liberă. Niciun salariat nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la o grevă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile și pentru categoriile de salariați prevăzute expres de lege.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Greva. Definiție - Costel Gilca
Primul alineat încearcă o definire a grevei, definire pe care o regăsim de altfel și în art. 181 LDS.
Ambele încercări de definire sunt incomplete deoarece nu definesc încetarea grevei în raport cu scopul pe care aceasta îl urmărește, ci doar în raport cu prestarea muncii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Dacă am merge pe logica nejuridică, ce acondus la concluzia eliminării tuturor contractelor colective de muncă, ar trebui să aplicăm același raționament și în privința abrogării art. 234 din Codul muncii cu privire la patronate: aceasta înseamnă că dispar patronatele? E un nonsens evident. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică:  
    După parcurgerea procedurii concilierii, părțile nu s-au înțeles asupra revendicărilor sindicatului referitoare la procentul de majorare salarială, cuantumul sporului pentru munca suplimentară și al sporului pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică. În acest context, Sindicatul Liber al Berarilor ia în considerare posibilitatea declanșării grevei ca mijloc de presiune în negocierile sale cu angajatorul pentru încheierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Art 230 Contractele colective de muncă
Art 231 Dispoziții generale
Art 232 Dispoziții generale
Art 233 Greva
Art 234 Greva
Art 235 Greva
Art 236 Greva
Art 237 Inspecția Muncii
Art 238 Inspecția Muncii
Art 239 Inspecția Muncii
Art 240 Inspecția Muncii
Art 241 Regulamentul intern
Art 242 Regulamentul intern
Art 243 Regulamentul intern
Art 244 Regulamentul intern
Reviste:
Legea dialogului social - Art. 181. Noțiune (comentariu)
Exercitarea dreptului la grevă (II)
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
;
se încarcă...