Art 23 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 23.
- Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(1) Clauza de neconcurență nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care o deține. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de muncă instanța competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurență. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Limitele clauzei de neconcurenta - Denisa Pătrașcu
Potrivit prevederilor art.3 din Codul Muncii care reiterează principiul garantării libertății muncii, prevăzută de art.41 din Constituția României, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Dispozițiile art.23 din Codul Muncii oferă o garanție pentru fostul salariat, deoarece existența clauzei de concurență nu trebuie să îi afecteze accesul la muncă în general, ci doar a acelor elemente care constituie competiție pentru fostul angajator. Extinderea peste aceste limite a clauzei de neconcurență duce la afectarea accesului la resursele de existență ale fostului salariat, prevedere care ar încălca principiile Constituției României.
Fiind un conflict al cărui izvor îl au relațiile de muncă, este un conflict individual de muncă, instanța fiind organul competent de soluționare. De această data, legiutorul extinde aria celor care se pot adresa instanței, nu doar la salariat/ reprezentanții salariaților ci si la inspectoratul teritorial de muncă.
[ Mai mult... ]

Limitele și controlul clauzei de neconcurență - Costel Gilca
Acest articol este o reluare și o precizare, pentru claritate a ideii enunțate în art. 21 din prezentul Cod și anume clauza de neconcurență nu poate avea ca scop de interzicerea muncii, ci scopul ei trebuie să fie acela de a proteja interesele economice ale angajatorului.
Nu este rezonabil să se interzică în mod absolut dreptul salariatului de a presta muncă la alți angajatori decât cei nominalizați în mod expres în clauza de neconcurență, altfel spus la alți angajatori decât cei nominalizați în mod expres în clauza de neconcurență.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Art 27 Încheierea contractului individual de muncă
Art 28 Încheierea contractului individual de muncă
Art 29 Încheierea contractului individual de muncă
Art 30 Încheierea contractului individual de muncă
Art 31 Încheierea contractului individual de muncă
Art 32 Încheierea contractului individual de muncă
Art 33 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Clauza de neconcurență prevăzută în anexa la contractul individual de muncă. Conținut, limite, efecte/Non-competition clause provided for in the appendix to the individual employment agreement. Contents, limits, effects
Solicitare plată indemnizație de neconcurență și plată dobândă legală aferentă drepturilor bănești pretinse. Neexprimarea de către angajator a opțiunii de activare a clauzei de neconcurență la data încetării contractului de muncă al reclamantului
Clauze facultative într-un contract individual de muncă. Clauza de confidențialitate și neconcurență
SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ/SHORT CONSIDERATIONS ON THE CLAUSES OF THE INDIVIDUAL EMPLOYMENT CONTRACT/CONSIDÉRATIONS SUCCINTES SUR LES CLAUSES DU CONTRAT D’EMPLOI INDIVIDUEL
Informații minimale referitoare la clauza de neconcurență într-un Contract individual de muncă (CIM)
Studiu de caz. Sancțiunea în cazul nerespectării cerințelor legale referitoare la clauza de neconcurență
Informații minimale referitoare la clauza de neconcurență într-un contract individual de muncă (CIM)
Soluții jurisprudențiale în domeniul clauzelor de neconcurență
;
se încarcă...