Art 227 Patronatul | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Patronatul -
Art. 227.
- Reviste (2), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Patronatele, denumite și organizații de angajatori, constituite în condițiile legii, sunt organizații ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Angajatorii se pot asocia în federații și/sau confederații ori alte structuri asociative, conform legii.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Patronatul. Definiție - Costel Gilca
Acest articol definește noțiunea de patronat precizând că patronatul este persoana juridică de drept privat constituită din acele persoane fizice sau juridice care angajează forță de muncă, organizație autonomă, fără caracter politic și fără scop patrimonial.
O primă observație vizează tehnica legislativă, și anume este inadmisibil ca definiția noțiunii de angajator să se regăsească în Codul muncii, iar reglementarea organizațiilor patronale să se regăsească în LDS (art. 54 – art. 74 LDS).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin Legea nr. 40/2011 a fost abrogată marea majoritate a textelor din Codul muncii privind patronatele a căror organizare și funcționare se realizează în temeiul Titlului III Organizații patronale din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 
    Conținutul modificat al art. 227 din Cod reproduce întocmai dispozițiile fostului art. 231 Codul muncii care definea patronatele, completându-l doar cu sintagma „în condițiile legii”. [ Mai mult... ] 

Dreptul muncii, ediția 1
    Situație practică: 
    Conducerea societății Cablul SRL, societate care deține două fabrici producătoare de cablaje auto, ar dori să realizeze implementarea unui sistem de salarizare în acord, salariile fiind calculate în funcție de rezultatele muncii operatorilor, deoarece s-a constatat că sistemul de salarizare în regie nu încurajează productivitatea, salariații având salariile garantate în raport cu timpul lucrat chiar și în situația în care lucrează într-un ritm foarte lent, cu multe rebuturi. Având în vedere faptul că implementarea unui astfel de sistem de salarizare la nivelul unității ar putea să defavorizeze societatea Cablul SRL pe piața muncii în raport cu alți angajatori din domeniu care folosesc sistemul de salarizare în regie, conducerea societății are în vedere posibilitatea promovării intereselor sale prin intermediul unei organizații patronale, cunoscând faptul că mai sunt angajatori din domeniul producției de cablaje care ar prefera implementarea unui astfel de sistem. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Patronatele, denumite și organizații de angajatori, constituite în condițiile legii, sunt organizații ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Angajatorii se pot asocia în federații și/sau confederații ori alte structuri asociative, conform legii.

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează și utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obținerii de profit în condiții de concurență, și care angajează muncă salariată.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Reprezentanții salariaților
Art 222 Reprezentanții salariaților
Art 223 Reprezentanții salariaților
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Art 230 Contractele colective de muncă
Art 231 Dispoziții generale
Art 232 Dispoziții generale
Art 233 Greva
Art 234 Greva
Art 235 Greva
Art 236 Greva
Art 237 Inspecția Muncii
Reviste:
Specificitatea dialogului social în contextul actual
Codul muncii - Art. 227. Noțiunea de patronat (comentariu)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Dreptul muncii, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...