Art 224 Reprezentanții salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Reprezentanții salariaților -
Art. 224.
- Reviste (2), Comentarii expert (1)

Atribuțiile reprezentanților salariaților, modul de îndeplinire a acestora, precum și durata și limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaților, în condițiile legii. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Reprezentanții salariaților - Denisa Pătrașcu
Reprezentarea intereselor salariaților în fața angajatorului, dacă sunt mai mult de 20 salariați încadrați în unitate și nu există sindicat, poate fi făcută de reprezentanții aleși ai salariaților, fiind o posibilitate și nu o obligație. Există trei condiții: să fie încadrați mai mult de 20 de salariați în aceeași unitate, să nu fie constituit sindicat reprezentativ (în cadrul unității), iar salariați să își aleagă reprezentanții. În vederea alegerii reprezentanților salariaților se convoacă adunarea generală a salariaților, iar aceștia trebuie să întrunească un număr de voturi egal cu cel puțin jumătate din numărul total al salariaților. [ Mai mult... ]

Stabilirea atribuțiilor - Costel Gilca
Având în vedere diferențele dintre sindicat (care presupune pentru constituire un statut aprobat de membrii lui, statut care exprimă atribuțiile, modul de îndeplinire a mandatului, durata și limita mandatului reprezentanților aleși ai sindicatului) și adunarea generală a salariaților, care presupune o adunare ad hoc a tuturor salariaților (participarea fiind totuși facultativă), este firesc ca atribuțiile și toate celelalte elemente ale reprezentanților salariaților să fie stabilite prin voința comună a salariaților.
Atribuțiile reprezentanților salariaților, modul de îndeplinire a acestora, precum și durata și limitele mandatului lor se stabilesc în scris în cadrul adunării generale a salariaților. Procedura stabilirii este fixată de către salariați în cadrul adunării generale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    2.Clarificări necesare. Modificarea art. 224 alin. (1) urmărește surmontarea dificultăților apărute până acum în practică; dacă doar câțiva salariați erau membri de sindicat, iar majoritatea salariaților nu erau membri, nu se puteau alege reprezentanți ai salariaților, iar puținii membri de sindicat nu aveau putere de negociere (nici pentru ei și nici pentru restul salariaților, neînscriși în sindicat). În prezent, condiția alegerii reprezentanților salariaților este aceea de anu fi constituite organizații sindicale reprezentative conform legii. Cu alte cuvinte, dacă sunt constituite organizații sindicale la nivelul angajatorului, dar acestea nu sunt reprezentative, salariații pot să își aleagă reprezentanți. Întrebarea este dacă la negocierile colective vor fi acceptați atât reprezentanții salariaților, cât și sindicatele nereprezentative. Răspunsul reiese din coroborarea Codului muncii modificat cu Legea dialogului social, care prevede următoarele: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 214 Sindicatele
Art 215 Sindicatele
Art 216 Sindicatele
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Reprezentanții salariaților
Art 222 Reprezentanții salariaților
Art 223 Reprezentanții salariaților
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Art 230 Contractele colective de muncă
Art 231 Dispoziții generale
Art 232 Dispoziții generale
Art 233 Greva
Art 234 Greva
Reviste:
Reprezentanții salariaților
Sinteză de practică a Curții de Apel București privind interdicțiile temporare, când concedierea salariaților nu poate fi dispusă
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...