Art 222 Reprezentanții salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dialogul social - Reprezentanții salariaților -
Art. 222.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților salariații care au capacitate deplină de exercițiu. Doctrină (1)

(2) Numărul de reprezentanți aleși ai salariaților se stabilește de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariați ai acestuia. Reviste (1)

(3) Durata mandatului reprezentanților salariaților nu poate fi mai mare de 2 ani. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Condițiile de eligibilitate, numărul și durata mandatului - Costel Gilca
Formularea legiuitorului este destul de neclară cu privire la cine poate să fie reprezentant al salariatului, instituind o singură condiție, și anume să aibă capacitate deplină de exercițiu, altfel spus să fi împlinit vârsta de 18 ani și să nu fie supuși vreunei interdicții.
Legiuitorul nu precizează dacă reprezentantul salariaților trebuie să fie și el un salariat al angajatorului sau o altă persoană.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
    Prin modificarea textului de lege a fost eliminată condiția de vârstă de 21 de ani, înlocuită cu cea de 18 ani, printr-o formulare perifrastică – data dobândirii capacității de exercițiu și a fost desființată cerința vechimii minime în întreprindere a angajaților care pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților. 
    Modificările operate sunt în direcția eliminării unor cerințe suplimentare cât privește exercițiul complet al drepturilor lucrătorilor în privința participării acestora la determinarea condițiilor de muncă și corespund standardului normativ european. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1

Forma modificată prin Legea nr. 40/2011

Forma anterioară

(1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților salariații care au capacitate deplină de exercițiu.

(1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților salariații care au împlinit vârsta de 21 de ani și care au lucrat la angajator cel puțin un an fără întrerupere.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 212 Dispoziții generale
Art 213 Dispoziții generale
Art 214 Sindicatele
Art 215 Sindicatele
Art 216 Sindicatele
Art 217 Sindicatele
Art 218 Sindicatele
Art 219 Sindicatele
Art 220 Sindicatele
Art 221 Reprezentanții salariaților
Art 222 Reprezentanții salariaților
Art 223 Reprezentanții salariaților
Art 224 Reprezentanții salariaților
Art 225 Reprezentanții salariaților
Art 226 Reprezentanții salariaților
Art 227 Patronatul
Art 228 Patronatul
Art 229 Contractele colective de muncă
Art 230 Contractele colective de muncă
Art 231 Dispoziții generale
Art 232 Dispoziții generale
Reviste:
Reprezentanții salariaților
Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligația inițierii procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Studiu de caz: Legalitatea măsurii dispuse de ITM privind obligația inițierii procedurii de negociere colectivă în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
Admitere recurs în interesul legii.Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 în referire la calitatea procesuală activă a organizațiilor sindicale în acțiuni promovate în numele membrilor de sindicat, precum și a dispozițiilor art. 269 alin. (2) [fost 284 alin. (2)] din Legea nr. 52/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind determinarea instanței competente teritorial în soluționarea conflictelor de muncă în cazul acestor acțiuni
Este imunitatea juridică a liderilor sindicali un privilegiu sau o necesitate în cadrul raporturilor de muncă? Examen critic al Deciziei Curții Constituționale nr. 814/2015*
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Actualizare la vol. I-II, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...